ΚΠΑ 2 ΠΕΙΡΑΙΑ

Αντικειμενική Αξία:
IDN:
11060
Διεύθυνση:
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ & ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 4, 185 45, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΑΤΤΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ
Τύπος Ακινήτου:
Ενοικιαζόμενο
Κωδικός Ακινήτου:
12123
Συνολικό Εμβαδόν κτιρίου:
639
Υπουργείο:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
κλιματισμό:
Ναι
Εμβαδόν Μισθωμένου/εκμισθωμένου (Ανωδομή):
639.00
Μηνιαίο καταβαλλόμενο Ενοίκιο:
2.208€