ΚΠΑ 2 ΚΩ

Αντικειμενική Αξία:
IDN:
10979
Διεύθυνση:
ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 9 - ΤΘ 187, 853 00, ΚΩΣ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ΕΛΛΑΔΑ
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ
Τύπος Ακινήτου:
Ενοικιαζόμενο
Κωδικός Ακινήτου:
12079
Συνολικό Εμβαδόν κτιρίου:
130
Υπουργείο:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
κλιματισμό:
Ναι
Εμβαδόν Μισθωμένου/εκμισθωμένου (Ανωδομή):
130.00
Εμβαδόν Υπογείων Μισθωμένου/εκμισθωμένου:
130.00
Μηνιαίο καταβαλλόμενο Ενοίκιο:
1.731€
Εμβαδόν Υπογείων Ιδιόκτητου Ακινήτου:
130