ΤΜΗΜΑ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ - 7006

Αντικειμενική Αξία:
IDN:
10661
Διεύθυνση:
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ, 63077, ΚΑΒΑΛΑ, ΚΑΒΑΛΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Φορέας Διαχείρισης:
ΤΑΠΙΤ
Τύπος Ακινήτου:
Ενοικιαζόμενο
Κωδικός Ακινήτου:
7006
Υπουργείο:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
κλιματισμό:
Ναι
Εμβαδόν Μισθωμένου/εκμισθωμένου (Ανωδομή):
82.00
Εμβαδόν Υπογείων Μισθωμένου/εκμισθωμένου:
129.00
Μηνιαίο καταβαλλόμενο Ενοίκιο:
345€
Οι πληροφορίες του Φορέα

ΤΑΠΙΤ

Όλα τα ακίνητα από αυτό τον Φορέα
Προφίλ Φορέα