ΤΜΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - 7004

Αντικειμενική Αξία:
IDN:
10659
Διεύθυνση:
ΤΖΑΒΕΛΑ 5, 45221, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΕΛΛΑΔΑ
Φορέας Διαχείρισης:
ΤΑΠΙΤ
Τύπος Ακινήτου:
Ενοικιαζόμενο
Κωδικός Ακινήτου:
7004
Υπουργείο:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
κλιματισμό:
Ναι
Εμβαδόν Μισθωμένου/εκμισθωμένου (Ανωδομή):
120.00
Εμβαδόν Υπογείων Μισθωμένου/εκμισθωμένου:
6.00
Μηνιαίο καταβαλλόμενο Ενοίκιο:
400€
Οι πληροφορίες του Φορέα

ΤΑΠΙΤ

Όλα τα ακίνητα από αυτό τον Φορέα
Προφίλ Φορέα