ΤΜΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - 7003

Αντικειμενική Αξία:
IDN:
10656
Διεύθυνση:
ΠΡΕΒΕΛΗΣ 86-88, 71306, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΕΛΛΑΔΑ
Φορέας Διαχείρισης:
ΤΑΠΙΤ
Τύπος Ακινήτου:
Ενοικιαζόμενο
Κωδικός Ακινήτου:
7003
Υπουργείο:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
κλιματισμό:
Ναι
Εμβαδόν Μισθωμένου/εκμισθωμένου (Ανωδομή):
127.00
Εμβαδόν Υπογείων Μισθωμένου/εκμισθωμένου:
80.00
Μηνιαίο καταβαλλόμενο Ενοίκιο:
650€
Οι πληροφορίες του Φορέα

ΤΑΠΙΤ

Όλα τα ακίνητα από αυτό τον Φορέα
Προφίλ Φορέα