ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΣΜΕΔΕ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ - 8014

Αντικειμενική Αξία:
IDN:
10616
Διεύθυνση:
ΚΑΒΕΤΣΟΥ 44, 81100, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΛΕΣΒΟΥ, ΕΛΛΑΔΑ
Φορέας Διαχείρισης:
ΕΤΑΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ενοικιαζόμενο
Κωδικός Ακινήτου:
8014
Εμβαδόν Οικοπέδου:
150 m2
Υπουργείο:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
κλιματισμό:
Ναι
Εμβαδόν Μισθωμένου/εκμισθωμένου (Ανωδομή):
150.00
Μηνιαίο καταβαλλόμενο Ενοίκιο:
720€