ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ - ΑΠΟΘΗΚΗ - 13022

Αντικειμενική Αξία:
IDN:
10533
Διεύθυνση:
22ΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1854 6, 54624, ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ
Φορέας Διαχείρισης:
OAEE
Τύπος Ακινήτου:
Ενοικιαζόμενο
Κωδικός Ακινήτου:
13022
Εμβαδόν Οικοπέδου:
246 m2
Υπουργείο:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
κλιματισμό:
Ναι
Εμβαδόν Μισθωμένου/εκμισθωμένου (Ανωδομή):
246.10
Μηνιαίο καταβαλλόμενο Ενοίκιο:
1.569€