ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-053228

Αντικειμενική Αξία:
IDN:
10204
Διεύθυνση:
ΦΙΛΛΕΛΗΝΩΝ 38, 24100, ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Φορέας Διαχείρισης:
ΕΦΚΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ενοικιαζόμενο
Κωδικός Ακινήτου:
053228
Υπουργείο:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
κλιματισμό:
Ναι
Εμβαδόν Μισθωμένου/εκμισθωμένου (Ανωδομή):
1867.00
Εμβαδόν Υπογείων Μισθωμένου/εκμισθωμένου:
500.00
Μηνιαίο καταβαλλόμενο Ενοίκιο:
8.948€