ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΣΠΑΤΩΝ - 053100

Αντικειμενική Αξία:
IDN:
10157
Διεύθυνση:
ΠΕΡΙΟΧΗ: "ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ", 19004, ΣΠΑΤΑ, ΑΤΤΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ
Φορέας Διαχείρισης:
ΕΦΚΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ενοικιαζόμενο
Κωδικός Ακινήτου:
053100
Υπουργείο:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
κλιματισμό:
Ναι
Εμβαδόν Μισθωμένου/εκμισθωμένου (Ανωδομή):
440.00
Εμβαδόν Υπογείων Μισθωμένου/εκμισθωμένου:
150.00
Μηνιαίο καταβαλλόμενο Ενοίκιο:
3.127€