ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΠΑΡΟΥ-053205

Αντικειμενική Αξία:
IDN:
10147
Διεύθυνση:
ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, 84400, ΠΑΡΟΣ, ΚΥΚΛΑΔΩΝ, ΕΛΛΑΔΑ
Φορέας Διαχείρισης:
ΕΦΚΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ενοικιαζόμενο
Κωδικός Ακινήτου:
053205
Υπουργείο:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
κλιματισμό:
Ναι
Εμβαδόν Μισθωμένου/εκμισθωμένου (Ανωδομή):
246.00
Εμβαδόν Υπογείων Μισθωμένου/εκμισθωμένου:
50.00
Μηνιαίο καταβαλλόμενο Ενοίκιο:
1.417€