ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ-053190

Αντικειμενική Αξία:
IDN:
10131
Διεύθυνση:
ΣΚΡΑ-ΡΑΒΙΝΕ, 61400, ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ, ΚΙΛΚΙΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Φορέας Διαχείρισης:
ΕΦΚΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ενοικιαζόμενο
Κωδικός Ακινήτου:
053190
Υπουργείο:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
κλιματισμό:
Ναι
Εμβαδόν Μισθωμένου/εκμισθωμένου (Ανωδομή):
310.00
Εμβαδόν Υπογείων Μισθωμένου/εκμισθωμένου:
100.00
Μηνιαίο καταβαλλόμενο Ενοίκιο:
1.614€