ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - 053093

Αντικειμενική Αξία:
IDN:
10130
Διεύθυνση:
ΚΥΠΡΟΥ 62, 19400, ΚΟΡΩΠΙ, ΑΤΤΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ
Φορέας Διαχείρισης:
ΕΦΚΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ενοικιαζόμενο
Κωδικός Ακινήτου:
053093
Υπουργείο:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
κλιματισμό:
Ναι
Εμβαδόν Μισθωμένου/εκμισθωμένου (Ανωδομή):
1272.00
Μηνιαίο καταβαλλόμενο Ενοίκιο:
5.439€