ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΚΑΒΑΛΑΣ-053183

Αντικειμενική Αξία:
IDN:
10112
Διεύθυνση:
ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 7, 65403, ΚΑΒΑΛΑ, ΚΑΒΑΛΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Φορέας Διαχείρισης:
ΕΦΚΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ενοικιαζόμενο
Κωδικός Ακινήτου:
053183
Υπουργείο:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
κλιματισμό:
Ναι
Εμβαδόν Μισθωμένου/εκμισθωμένου (Ανωδομή):
579.00
Μηνιαίο καταβαλλόμενο Ενοίκιο:
3.809€