ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-053178

Αντικειμενική Αξία:
IDN:
10097
Διεύθυνση:
ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΗ 23 & ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΞΑΝΘΟΥ, 45444, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΕΛΛΑΔΑ
Φορέας Διαχείρισης:
ΕΦΚΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ενοικιαζόμενο
Κωδικός Ακινήτου:
053178
Υπουργείο:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
κλιματισμό:
Ναι
Εμβαδόν Μισθωμένου/εκμισθωμένου (Ανωδομή):
226.00
Μηνιαίο καταβαλλόμενο Ενοίκιο:
604€