ΑΡΧΕΙΟ - 053054

Αντικειμενική Αξία:
IDN:
10064
Διεύθυνση:
ΔΙΠΥΛΟΥ 7-9, 10553, ΑΘΗΝΑ, ΑΤΤΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ
Φορέας Διαχείρισης:
ΕΦΚΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ενοικιαζόμενο
Κωδικός Ακινήτου:
053054
Υπουργείο:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
κλιματισμό:
Ναι
Εμβαδόν Μισθωμένου/εκμισθωμένου (Ανωδομή):
1000.00
Μηνιαίο καταβαλλόμενο Ενοίκιο:
3.900€