ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ - 053052

Αντικειμενική Αξία:
IDN:
10062
Διεύθυνση:
ΜΥΛΛΕΡΟΥ 1 & ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ, 10431, ΑΘΗΝΑ, ΑΤΤΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ
Φορέας Διαχείρισης:
ΕΦΚΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ενοικιαζόμενο
Κωδικός Ακινήτου:
053052
Υπουργείο:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
κλιματισμό:
Ναι
Εμβαδόν Μισθωμένου/εκμισθωμένου (Ανωδομή):
461.00
Μηνιαίο καταβαλλόμενο Ενοίκιο:
1.312€