Λίστα ακινήτων

ταξινόμηση κατά:
Χρήση Ακινήτου
ΓΡΑΦΕΙΑ - 13023
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΓΡΑΦΕΙΑ - 010160
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΤΙΡΙΟ IMPORTEX - ΗΔΙΚΑ Α.Ε
Αντικειμενική Αξία:
ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΗΔΙΚΑ ΑΕ
Αντικειμενική Αξία:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΑ ΙΙΙ
Αντικειμενική Αξία: 14.618,53
ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΠΑΤΑΡΙ
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΣΑΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΣΑΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΣΑΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΣΑΥ ΠΑΤΡΑΣ
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΣΑΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
Αναπτύχθηκε και υποστηρίζεται από FW Real Estate Pro: Joomla πραγματικού στοιχείου ακινήτων