Λίστα ακινήτων

ταξινόμηση κατά:
Χρήση Ακινήτου
ΚΤΙΡΙΟ -01002
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ -01003
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ -01003
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ- 02002
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΟΙΚΗΜΑ - 02003
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕ ΟΙΚΗΜΑ- 02004
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΚΤΙΣΜΑ 02006
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ -02011
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΚΤΙΣΜΑ -02013
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΟΙΚΗΜΑ -02016
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΚΑΙ ΚΤΙΣΜΑ -02019
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ -02021
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΚΤΙΡΙΟ -02029
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ -02033
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ-02050
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
Αναπτύχθηκε και υποστηρίζεται από FW Real Estate Pro: Joomla πραγματικού στοιχείου ακινήτων