Λίστα ακινήτων

ταξινόμηση κατά:
Χρήση Ακινήτου
ΤΜΗΜΑ 7ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - 181
Αντικειμενική Αξία: 306045,13
0 Φωτογραφίες
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - 180
Αντικειμενική Αξία: 4720,00
0 Φωτογραφίες
ΚΤΙΣΜΑ - 178
Αντικειμενική Αξία: 36737,08
0 Φωτογραφίες
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - 231
Αντικειμενική Αξία: 192760,88
0 Φωτογραφίες
7ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ-232
Αντικειμενική Αξία: 2174842,33
ΓΡΑΦΕΙΑ 4ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ-609
Αντικειμενική Αξία: 50649,01
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ-ΑΓΡΟΣ-607
Αντικειμενική Αξία: 1277326,80
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ-ΑΓΡΟΣ-628
Αντικειμενική Αξία: 22403173,86
0 Φωτογραφίες
ΙΣΌΓΕΙΟ ΚΤΊΡΙΟ ΔΙΏΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΉΣ-179
Αντικειμενική Αξία: 44759,62
0 Φωτογραφίες
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3ΟΡΟΦΟΥ - 204
Αντικειμενική Αξία: 179683,92
0 Φωτογραφίες
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3ΟΡΟΦΟΥ - 208
Αντικειμενική Αξία: 164065,12
0 Φωτογραφίες
4ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ, ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟ - 206
Αντικειμενική Αξία: 2617062,35
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ - 205
Αντικειμενική Αξία: 10422219,00
0 Φωτογραφίες
ΟΡΟΦΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (3ος, 4ος, 5ος) - 209
Αντικειμενική Αξία: 304667,81
0 Φωτογραφίες
Αναπτύχθηκε και υποστηρίζεται από FW Real Estate Pro: Joomla πραγματικού στοιχείου ακινήτων