Λίστα ακινήτων

ταξινόμηση κατά:
Χρήση Ακινήτου
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΑ ΙΙΙ
Αντικειμενική Αξία: 14.618,53
Αναπτύχθηκε και υποστηρίζεται από FW Real Estate Pro: Joomla πραγματικού στοιχείου ακινήτων