Λίστα ακινήτων

ταξινόμηση κατά:
Χρήση Ακινήτου
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑ ΙΙΙ
Αντικειμενική Αξία: 225.446€
IDN:
11057
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑ ΙΙΙ, 41334, ΛΑΡΙΣΑ, ΛΑΡΙΣΣΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110001
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (Β) ΤΟΥ (Α') ΟΡΟΦΟΥ
Αντικειμενική Αξία: 66.598,40€
IDN:
11114
Είδος Ακινήτου:
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΔΡΑΜΑΣ-ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ-ΚΟΜΝΗΝΩΝ, 67100, ΞΑΝΘΗ, ΞΑΝΘΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110002
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (Β) ΤΟΥ (Β') ΟΡΟΦΟΥ
Αντικειμενική Αξία: 69.928,32€
IDN:
11136
Είδος Ακινήτου:
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΔΡΑΜΑΣ-ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ-ΚΟΜΝΗΝΩΝ, 67100, ΞΑΝΘΗ, ΞΑΝΘΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110003
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (Β) ΤΟΥ (Γ') ΟΡΟΦΟΥ
Αντικειμενική Αξία: 73.258,24€
IDN:
11138
Είδος Ακινήτου:
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΔΡΑΜΑΣ-ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ-ΚΟΜΝΗΝΩΝ, 67100, ΞΑΝΘΗ, ΞΑΝΘΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110004
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 2 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑ V
Αντικειμενική Αξία: 26.880€
IDN:
11217
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑ V, 41335, ΛΑΡΙΣΑ, ΛΑΡΙΣΣΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110006
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 3 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑ V
Αντικειμενική Αξία: 28.000€
IDN:
11220
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑ V, 41335, ΛΑΡΙΣΑ, ΛΑΡΙΣΣΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110007
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑ V
Αντικειμενική Αξία: 47.200€
IDN:
11221
Είδος Ακινήτου:
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑ V, 41335, ΛΑΡΙΣΑ, ΛΑΡΙΣΣΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110008
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑ VI
Αντικειμενική Αξία: 31.150€
IDN:
11226
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑ VI, 41334, ΛΑΡΙΣΑ, ΛΑΡΙΣΣΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110009
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 2 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑ VI
Αντικειμενική Αξία: 29.510€
IDN:
11227
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑ VI, 41334, ΛΑΡΙΣΑ, ΛΑΡΙΣΣΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110010
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 3 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑ VI
Αντικειμενική Αξία: 29.510€
IDN:
11228
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑ VI, 41334, ΛΑΡΙΣΑ, ΛΑΡΙΣΣΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110011
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 4 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑ VI
Αντικειμενική Αξία: 29.510€
IDN:
11229
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑ VI, 41334, ΛΑΡΙΣΑ, ΛΑΡΙΣΣΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110012
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 5 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑ VI
Αντικειμενική Αξία: 29.510€
IDN:
11230
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑ VI, 41334, ΛΑΡΙΣΑ, ΛΑΡΙΣΣΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110013
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 6 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑ VI
Αντικειμενική Αξία: 31.150€
IDN:
11232
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑ VI, 41334, ΛΑΡΙΣΑ, ΛΑΡΙΣΣΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110014
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑ VΙ
Αντικειμενική Αξία: 158.000€
IDN:
11255
Είδος Ακινήτου:
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑ VI, 41334, ΛΑΡΙΣΑ, ΛΑΡΙΣΣΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110015
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑ VIII
Αντικειμενική Αξία: 61.617€
IDN:
11272
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑ VIII, 41500, ΛΑΡΙΣΑ, ΛΑΡΙΣΣΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110016
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 2 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑ VIII
Αντικειμενική Αξία: 61.617€
IDN:
11273
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑ VIII, 41500, ΛΑΡΙΣΑ, ΛΑΡΙΣΣΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110017
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 3 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑ VIII
Αντικειμενική Αξία: 61.617€
IDN:
11274
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑ VIII, 41500, ΛΑΡΙΣΑ, ΛΑΡΙΣΣΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110018
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 4 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑ VIII
Αντικειμενική Αξία: 61.617€
IDN:
11275
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑ VIII, 41500, ΛΑΡΙΣΑ, ΛΑΡΙΣΣΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110019
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑ VIII
Αντικειμενική Αξία: 203.757€
IDN:
11276
Είδος Ακινήτου:
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑ VIII, ΛΑΡΙΣΑ, ΛΑΡΙΣΣΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110020
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑ Ι
Αντικειμενική Αξία: 12.500€
IDN:
11361
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑ I, 40200, ΕΛΑΣΣΟΝΑ, ΛΑΡΙΣΣΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110021
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 2 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑ Ι
Αντικειμενική Αξία: 12.500€
IDN:
11362
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑ I, 40200, ΕΛΑΣΣΟΝΑ, ΛΑΡΙΣΣΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110022
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑ Ι
Αντικειμενική Αξία: 29.600€
IDN:
11363
Είδος Ακινήτου:
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑ I, 40200, ΕΛΑΣΣΟΝΑ, ΛΑΡΙΣΣΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110023
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΙΙ
Αντικειμενική Αξία: 12.500€
IDN:
11364
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑ IΙ, 40200, ΕΛΑΣΣΟΝΑ, ΛΑΡΙΣΣΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110024
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 2 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΙΙ
Αντικειμενική Αξία: 12.500€
IDN:
11365
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑ IΙ, 40200, ΕΛΑΣΣΟΝΑ, ΛΑΡΙΣΣΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110025
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΙI
Αντικειμενική Αξία: 28.000€
IDN:
11386
Είδος Ακινήτου:
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑ II, 40200, ΕΛΑΣΣΟΝΑ, ΛΑΡΙΣΣΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110026
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΣ Ι
Αντικειμενική Αξία: 46.341€
IDN:
11389
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΣ I, 40100, ΤΥΡΝΑΒΟΣ, ΛΑΡΙΣΣΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110027
Εμβαδόν Οικοπέδου:
27 m2
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 2 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΣ Ι
Αντικειμενική Αξία: 46.341€
IDN:
11390
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΣ I, 40100, ΤΥΡΝΑΒΟΣ, ΛΑΡΙΣΣΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110028
Εμβαδόν Οικοπέδου:
27 m2
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΣ Ι
Αντικειμενική Αξία: 99.419€
IDN:
11399
Είδος Ακινήτου:
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΣ I, 40100, ΤΥΡΝΑΒΟΣ, ΛΑΡΙΣΣΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110029
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ Ι
Αντικειμενική Αξία: 27.822€
IDN:
11404
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ Ι, 40400, ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ, ΛΑΡΙΣΣΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110030
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 2 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ Ι
Αντικειμενική Αξία: 27.822€
IDN:
11405
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ Ι, 40400, ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ, ΛΑΡΙΣΣΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110031
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 3 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ Ι
Αντικειμενική Αξία: 27.822€
IDN:
11406
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ Ι, 40400, ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ, ΛΑΡΙΣΣΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110032
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ Ι
Αντικειμενική Αξία: 69.594€
IDN:
11407
Είδος Ακινήτου:
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ Ι, 40400, ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ, ΛΑΡΙΣΣΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110033
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΑ Ι
Αντικειμενική Αξία: 34.334,40€
IDN:
11414
Είδος Ακινήτου:
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΑ Ι, 40300, ΦΑΡΣΑΛΑ, ΛΑΡΙΣΣΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110034
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΑ ΙΙ
Αντικειμενική Αξία: 34.334,40
IDN:
11417
Είδος Ακινήτου:
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΑ ΙΙ, 40300, ΦΑΡΣΑΛΑ, ΛΑΡΙΣΣΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110035
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΑ ΙΙ
Αντικειμενική Αξία: 13.370,00 €
IDN:
11418
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΑ ΙΙ, 40300, ΦΑΡΣΑΛΑ, ΛΑΡΙΣΣΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110036
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 2 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΑ ΙΙ
Αντικειμενική Αξία: 13.370,00 €
IDN:
11419
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΑ ΙΙ, 40300, ΦΑΡΣΑΛΑ, ΛΑΡΙΣΣΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110037
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 3 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΑ ΙΙ
Αντικειμενική Αξία: 13.370,00 €
IDN:
11420
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΑ ΙΙ, 40300, ΦΑΡΣΑΛΑ, ΛΑΡΙΣΣΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110038
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΙΙ
Αντικειμενική Αξία: 95.239,72
IDN:
11421
Είδος Ακινήτου:
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΙΙ, 68100, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΕΒΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110039
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΙΙ
Αντικειμενική Αξία: 35.762,91
IDN:
11422
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΙΙ, 68100, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΕΒΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110040
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 2 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΙΙ
Αντικειμενική Αξία: 35.762,91
IDN:
11423
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΙΙ, 68100, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΕΒΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110041
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 3 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΙΙ
Αντικειμενική Αξία: 35.762,91
IDN:
11424
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΙΙ, 68100, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΕΒΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110042
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 4 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΙΙ
Αντικειμενική Αξία: 35.762,91
IDN:
11425
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΙΙ, 68100, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΕΒΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110043
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 5 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΙΙ
Αντικειμενική Αξία: 35.762,91
IDN:
11426
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΙΙ, 68100, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΕΒΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110044
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΙΙΙ
Αντικειμενική Αξία: 24.054,49
IDN:
11427
Είδος Ακινήτου:
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΙΙΙ, 68100, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΕΒΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110045
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΙΙΙ
Αντικειμενική Αξία: 8.602,44
IDN:
11428
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΙΙΙ, 68100, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΕΒΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑ
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 2 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΙΙΙ
Αντικειμενική Αξία: 8.602,44
IDN:
11429
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΙΙΙ, 68100, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΕΒΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
11047
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 3 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΙΙΙ
Αντικειμενική Αξία: 8.602,44
IDN:
11430
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΙΙΙ, 68100, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΕΒΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
11048
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΙV
Αντικειμενική Αξία: 24.054,49
IDN:
11431
Είδος Ακινήτου:
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΙV, 68100, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΕΒΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
11049
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΙV
Αντικειμενική Αξία: 8.602,44
IDN:
11432
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΙV, 68100, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΕΒΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
11050
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 2 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΙV
Αντικειμενική Αξία: 8.602,44
IDN:
11433
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΙV, 68100, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΕΒΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
11051
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 3 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΙV
Αντικειμενική Αξία: 8.602,44
IDN:
11434
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΙV, 68100, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΕΒΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
11052
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ V
Αντικειμενική Αξία: 100.252,34
IDN:
11435
Είδος Ακινήτου:
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ V, 68100, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΕΒΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
11053
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ V
Αντικειμενική Αξία: 37.645,17
IDN:
11437
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ V, 68100, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΕΒΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
11054
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 2 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ V
Αντικειμενική Αξία: 37.645,17
IDN:
11438
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ V, 68100, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΕΒΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
11055
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ VΙ
Αντικειμενική Αξία: 38.167,67
IDN:
11439
Είδος Ακινήτου:
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ VΙ, 68100, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΕΒΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110056
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ VΙ
Αντικειμενική Αξία: 14.148,75
IDN:
11440
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ VΙ, 68100, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΕΒΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110057
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 2 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ VΙ
Αντικειμενική Αξία: 14.148,75
IDN:
11441
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ VΙ, 68100, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΕΒΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110058
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 3 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ VΙ
Αντικειμενική Αξία: 14.148,75
IDN:
11442
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ VΙ, 68100, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΕΒΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110059
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 4 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ VΙ
Αντικειμενική Αξία: 14.148,75
IDN:
11443
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ VΙ, 68100, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΕΒΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110060
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 5 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ VΙ
Αντικειμενική Αξία: 14.148,75
IDN:
11444
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ VΙ, 68100, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΕΒΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110060
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΥΧΕΡΟ Ι
Αντικειμενική Αξία: 21.845,82
IDN:
11445
Είδος Ακινήτου:
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΥΧΕΡΟ Ι, 68003, ΣΟΥΦΛΙ, ΕΒΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110062
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΥΧΕΡΟ Ι
Αντικειμενική Αξία: 12.242,63
IDN:
11446
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΥΧΕΡΟ Ι, 68003, ΣΟΥΦΛΙ, ΕΒΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110063
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 2 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΥΧΕΡΟ Ι
Αντικειμενική Αξία: 12.242,63
IDN:
11447
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΥΧΕΡΟ Ι, 68003, ΣΟΥΦΛΙ, ΕΒΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110064
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΕΡΕΣ Ι
Αντικειμενική Αξία: 30.690,00
IDN:
11448
Είδος Ακινήτου:
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΦΕΡΕΣ Ι, 68500, ΦΕΡΕΣ, ΕΒΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110065
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΕΡΕΣ Ι
Αντικειμενική Αξία: 18.058,95
IDN:
11449
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΦΕΡΕΣ Ι, 68500, ΦΕΡΕΣ, ΕΒΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110066
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 2 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΕΡΕΣ Ι
Αντικειμενική Αξία: 18.058,95
IDN:
11450
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΦΕΡΕΣ Ι, 68500, ΦΕΡΕΣ, ΕΒΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110067
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΞΑΝΘΗ ΙΙ
Αντικειμενική Αξία: 1€
IDN:
11451
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΞΑΝΘΗ ΙΙ, 67100, ΞΑΝΘΗ, ΞΑΝΘΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110068
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 2 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΞΑΝΘΗ ΙΙ
Αντικειμενική Αξία: 1€
IDN:
11452
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΞΑΝΘΗ ΙΙ, 67100, ΞΑΝΘΗ, ΞΑΝΘΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110069
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 3 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΞΑΝΘΗ ΙΙ
Αντικειμενική Αξία: 1€
IDN:
11453
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΞΑΝΘΗ ΙΙ, 67100, ΞΑΝΘΗ, ΞΑΝΘΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110070
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 4 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΞΑΝΘΗ ΙΙ
Αντικειμενική Αξία: 1€
IDN:
11454
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΞΑΝΘΗ ΙΙ, 67100, ΞΑΝΘΗ, ΞΑΝΘΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110071
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 5 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΞΑΝΘΗ ΙΙ
Αντικειμενική Αξία: 1€
IDN:
11455
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΞΑΝΘΗ ΙΙ, 67100, ΞΑΝΘΗ, ΞΑΝΘΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110072
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 6 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΞΑΝΘΗ ΙΙ
Αντικειμενική Αξία: 1€
IDN:
11456
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΞΑΝΘΗ ΙΙ, 67100, ΞΑΝΘΗ, ΞΑΝΘΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110073
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΞΑΝΘΗ ΙΙΙ
Αντικειμενική Αξία: 1€
IDN:
11457
Είδος Ακινήτου:
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΞΑΝΘΗ ΙΙΙ, 67100, ΞΑΝΘΗ, ΞΑΝΘΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110074
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΞΑΝΘΗ ΙΙΙ
Αντικειμενική Αξία: 1€
IDN:
11458
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΞΑΝΘΗ ΙΙΙ, 67100, ΞΑΝΘΗ, ΞΑΝΘΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110075
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ2ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΞΑΝΘΗ ΙΙΙ
Αντικειμενική Αξία: 1€
IDN:
11459
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΞΑΝΘΗ ΙΙΙ, 67100, ΞΑΝΘΗ, ΞΑΝΘΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 3 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΞΑΝΘΗ ΙΙΙ
Αντικειμενική Αξία: 1€
IDN:
11460
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΞΑΝΘΗ ΙΙΙ, 67100, ΞΑΝΘΗ, ΞΑΝΘΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110077
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 4 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΞΑΝΘΗ ΙΙΙ
Αντικειμενική Αξία: 1€
IDN:
11461
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΞΑΝΘΗ ΙΙΙ, 67100, ΞΑΝΘΗ, ΞΑΝΘΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110078
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 5 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΞΑΝΘΗ ΙΙΙ
Αντικειμενική Αξία: 1€
IDN:
11462
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΞΑΝΘΗ ΙΙΙ, 67100, ΞΑΝΘΗ, ΞΑΝΘΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110079
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 6 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΞΑΝΘΗ ΙΙΙ
Αντικειμενική Αξία: 1€
IDN:
11463
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΞΑΝΘΗ ΙΙΙ, 67100, ΞΑΝΘΗ, ΞΑΝΘΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110080
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 7 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΞΑΝΘΗ ΙΙΙ
Αντικειμενική Αξία: 1€
IDN:
11464
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΞΑΝΘΗ ΙΙΙ, 67100, ΞΑΝΘΗ, ΞΑΝΘΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110081
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ IV
Αντικειμενική Αξία: 5.200,00€
IDN:
11465
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ IV, 301 00, ΑΓΡΙΝΙΟ, ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110082
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 2 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ IV
Αντικειμενική Αξία: 5.200,00€
IDN:
11466
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ IV, 301 00, ΑΓΡΙΝΙΟ, ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110083
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 3 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ IV
Αντικειμενική Αξία: 5.200,00€
IDN:
11467
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ IV, 301 00, ΑΓΡΙΝΙΟ, ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110084
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 4 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ IV
Αντικειμενική Αξία: 5.200,00€
IDN:
11468
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ IV, 301 00, ΑΓΡΙΝΙΟ, ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110085
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 5 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ IV
Αντικειμενική Αξία: 5.200,00€
IDN:
11469
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ IV, 301 00, ΑΓΡΙΝΙΟ, ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110086
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 6 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ IV
Αντικειμενική Αξία: 5.200,00€
IDN:
11470
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ IV, 301 00, ΑΓΡΙΝΙΟ, ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110087
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ IV
Αντικειμενική Αξία: 35.000,00€
IDN:
11471
Είδος Ακινήτου:
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ IV, 301 00, ΑΓΡΙΝΙΟ, ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110088
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ V
Αντικειμενική Αξία: 6.250,00€
IDN:
11472
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ V, 301 00, ΑΓΡΙΝΙΟ, ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110089
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 2 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ V
Αντικειμενική Αξία: 6.250,00€
IDN:
11473
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ V, 301 00, ΑΓΡΙΝΙΟ, ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110090
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΙΙ
Αντικειμενική Αξία: 16.279,20
IDN:
11474
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΙΙ, 43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110151
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 2 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΙΙ
Αντικειμενική Αξία: 16.279,20
IDN:
11475
Είδος Ακινήτου:
12 ΟΡΟΦΟΙ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΙΙ, 43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110152
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 3 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΙΙ
Αντικειμενική Αξία: 16.279,20
IDN:
11476
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΙΙ, 43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110153
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 4 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΙΙ
Αντικειμενική Αξία: 16.279,20
IDN:
11477
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΙΙ, 43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110154
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 5 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΙΙ
Αντικειμενική Αξία: 16.279,20
IDN:
11478
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΙΙ, 43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110155
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 6 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΙΙ
Αντικειμενική Αξία: 16.279,20
IDN:
11479
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΙΙ, 43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110156
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙV
Αντικειμενική Αξία: 32.323.00
IDN:
11480
Είδος Ακινήτου:
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙV, 43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110157
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙV
Αντικειμενική Αξία: 13.230.00
IDN:
11481
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙV, 43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110158
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 2 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙV
Αντικειμενική Αξία: 13.230,00
IDN:
11482
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙV, 43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110159
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 3 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙV
Αντικειμενική Αξία: 13.230,00
IDN:
11483
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙV, 43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110160
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑ V
Αντικειμενική Αξία: 13.230,00
IDN:
11484
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙV, 43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110160
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 2 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑ V
Αντικειμενική Αξία: 13.230,00
IDN:
11485
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ V, 43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110161
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 3 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑ V
Αντικειμενική Αξία: 13.230,00
IDN:
11486
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ V, 43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110162
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑ VΙΙΙ
Αντικειμενική Αξία: 56.376,00
IDN:
11487
Είδος Ακινήτου:
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ VΙΙΙ, 43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110163
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑ VΙΙΙ
Αντικειμενική Αξία: 31.281,60
IDN:
11488
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ VΙΙΙ, 43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110164
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 2 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑ VΙΙΙ
Αντικειμενική Αξία: 24.291,60
IDN:
11489
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ VΙΙΙ, 43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110165
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 3 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑ VΙΙΙ
Αντικειμενική Αξία: 24.291.60
IDN:
11490
Είδος Ακινήτου:
12 ΟΡΟΦΟΙ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ VΙΙΙ, 43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110166
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 4 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑ VΙΙΙ
Αντικειμενική Αξία: 24.291,60
IDN:
11491
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ VΙΙΙ, 43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110167
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 5 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑ VΙΙΙ
Αντικειμενική Αξία: 24.291,60
IDN:
11492
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ VΙΙΙ, 43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110168
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΟΦΑΔΕΣ Ι
Αντικειμενική Αξία: 31.397,28
IDN:
11493
Είδος Ακινήτου:
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΟΦΑΔΕΣ Ι, 43300, ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110169
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΟΦΑΔΕΣ Ι
Αντικειμενική Αξία: 13.230,00
IDN:
11494
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΟΦΑΔΕΣ Ι, 43300, ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110170
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 2 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΟΦΑΔΕΣ Ι
Αντικειμενική Αξία: 13.230,00
IDN:
11495
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΟΦΑΔΕΣ Ι, 43300, ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110171
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΟΦΑΔΕΣ ΙΙ
Αντικειμενική Αξία: 31.397,28
IDN:
11496
Είδος Ακινήτου:
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΟΦΑΔΕΣ ΙΙ, 43300, ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110172
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΟΦΑΔΕΣ ΙΙ
Αντικειμενική Αξία: 13.230,00
IDN:
11497
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΟΦΑΔΕΣ ΙΙ, 43300, ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110173
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 2 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΟΦΑΔΕΣ ΙΙ
Αντικειμενική Αξία: 13.230,00
IDN:
11498
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΟΦΑΔΕΣ ΙΙ, 43300, ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110174
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 3 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΟΦΑΔΕΣ ΙΙ
Αντικειμενική Αξία: 13.230,00
IDN:
11499
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΟΦΑΔΕΣ ΙΙ, 43300, ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110175
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙ Ι
Αντικειμενική Αξία: 16.800,00
IDN:
11500
Είδος Ακινήτου:
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙ Ι, 43060, ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110176
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙ Ι
Αντικειμενική Αξία: 6.548,85
IDN:
11501
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙ Ι, 43060, ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110177
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 2 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙ Ι
Αντικειμενική Αξία: 6.548,85
IDN:
11502
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙ Ι, 43060, ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110178
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑΣ Ι
Αντικειμενική Αξία: 33.328,41
IDN:
11503
Είδος Ακινήτου:
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ Ι, 43200, ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110079
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ Ι
Αντικειμενική Αξία: 64.929,60
IDN:
11504
Είδος Ακινήτου:
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ Ι, 68300, ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ, ΕΒΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110198
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ Ι
Αντικειμενική Αξία: 64.929,60
IDN:
11505
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ Ι, 68300, ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ, ΕΒΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110199
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑΣ Ι
Αντικειμενική Αξία: 11.654,04
IDN:
11506
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ Ι, 43200, ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110180
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 2 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑΣ Ι
Αντικειμενική Αξία: 11.205,81
IDN:
11507
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΞΑΝΘΗ Ι, 43200, ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110181
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 3 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑΣ Ι
Αντικειμενική Αξία: 7.063,28
IDN:
11508
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ Ι, 43200, ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110182
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 4 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑΣ Ι
Αντικειμενική Αξία: 11.654,04
IDN:
11509
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ Ι, 43200, ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110183
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 2 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ Ι
Αντικειμενική Αξία: 64.929,60
IDN:
11510
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ Ι, 68300, ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ, ΕΒΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110200
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 3 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ Ι
Αντικειμενική Αξία: 64.929,60
IDN:
11511
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ Ι, 68300, ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ, ΕΒΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110201
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ ΙΙ
Αντικειμενική Αξία: 36.834,75
IDN:
11512
Είδος Ακινήτου:
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ ΙΙ, 68300, ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ, ΕΒΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110202
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ ΙΙ
Αντικειμενική Αξία: 21.152,79
IDN:
11513
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ ΙΙ, 68300, ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ, ΕΒΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110203
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 2 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ ΙΙ
Αντικειμενική Αξία: 21.152,79
IDN:
11514
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ ΙΙ, 68300, ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ, ΕΒΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110204
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ Ι
Αντικειμενική Αξία: 42.456,96
IDN:
11515
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ Ι, 68200, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ, ΕΒΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110184
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 2 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ Ι
Αντικειμενική Αξία: 42.456,96
IDN:
11516
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ Ι, 68200, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ, ΕΒΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110185
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 3 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ Ι
Αντικειμενική Αξία: 42.456,96
IDN:
11517
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ Ι, 68200, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ, ΕΒΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110185
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 4 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ Ι
Αντικειμενική Αξία: 42.456,96
IDN:
11518
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ Ι, 68200, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ, ΕΒΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110187
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 5 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ Ι
Αντικειμενική Αξία: 42.456,96
IDN:
11519
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ Ι, 68200, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ, ΕΒΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110188
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 6 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ Ι
Αντικειμενική Αξία: 42.456,96
IDN:
11520
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ Ι, 68200, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ, ΕΒΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110189
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ Ι
Αντικειμενική Αξία: 14.707,06
IDN:
11521
Είδος Ακινήτου:
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΙΙ, 68200, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ, ΕΒΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110190
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΙΙ
Αντικειμενική Αξία: 11.793,60
IDN:
11522
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΙΙ, 68200, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ, ΕΒΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110191
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 2 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΙΙ
Αντικειμενική Αξία: 14.707,06
IDN:
11523
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΙΙ, 68200, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ, ΕΒΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110192
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 3 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΙΙ
Αντικειμενική Αξία: 5.896,80
IDN:
11524
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΙΙ, 68200, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ, ΕΒΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110192
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 4 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΙΙ
Αντικειμενική Αξία: 11.793,60
IDN:
11525
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΙΙ, 68200, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ, ΕΒΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110194
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 5 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΙΙ
Αντικειμενική Αξία: 11.793,60
IDN:
11526
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΙΙ, 68200, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ, ΕΒΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110195
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΙΙΙ
Αντικειμενική Αξία: 17.326,40
IDN:
11527
Είδος Ακινήτου:
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
68200, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ, ΕΒΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110196
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΙΙΙ
Αντικειμενική Αξία: 8.790,60
IDN:
11528
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΙΙΙ, 68200, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ, ΕΒΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110197
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 2 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΙΙΙ
Αντικειμενική Αξία: 8.790,60
IDN:
11529
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΙΙΙ, 68200, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ, ΕΒΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110198
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 3 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΙΙΙ
Αντικειμενική Αξία: 8.790,60
IDN:
11530
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΙΙΙ, 68200, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ, ΕΒΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110199
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 4 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΙΙΙ
Αντικειμενική Αξία: 8.790,60
IDN:
11531
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΙΙΙ, 68200, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ, ΕΒΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110200
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 5 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΙΙΙ
Αντικειμενική Αξία: 22.040,20
IDN:
11532
Είδος Ακινήτου:
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΙΙΙ, 68200, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ, ΕΒΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110201
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΑ ΙΙ
Αντικειμενική Αξία: 26.368,82
IDN:
11533
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ ΙΙ, 42100, ΤΡΙΚΑΛΑ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110209
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 2 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΑ ΙΙ
Αντικειμενική Αξία: 26.368,82
IDN:
11534
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
42100, ΤΡΙΚΑΛΑ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110210
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 3 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΑ ΙΙ
Αντικειμενική Αξία: 26.368,82
IDN:
11535
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ ΙΙ, 42100, ΤΡΙΚΑΛΑ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110211
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 4 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΑ ΙΙ
Αντικειμενική Αξία: 26.368,82
IDN:
11536
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ ΙΙ, 42100, ΤΡΙΚΑΛΑ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110212
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 5 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΑ ΙΙ
Αντικειμενική Αξία: 26.368,82
IDN:
11537
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ ΙΙ, 42100, ΤΡΙΚΑΛΑ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110213
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΑ ΙΙΙ
Αντικειμενική Αξία: 67.561,45
IDN:
11538
Είδος Ακινήτου:
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ ΙΙΙ, 42100, ΤΡΙΚΑΛΑ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110214
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΑ ΙΙΙ
Αντικειμενική Αξία: 14.618,53
IDN:
11539
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ενοικιαζόμενο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ ΙΙΙ, 42100, ΤΡΙΚΑΛΑ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110215
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 2 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΑ ΙΙΙ
Αντικειμενική Αξία: 19,.514,47
IDN:
11540
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ ΙΙΙ, 42100, ΤΡΙΚΑΛΑ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110216
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 3 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΑ ΙΙΙ
Αντικειμενική Αξία: 19,.514,47
IDN:
11541
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ ΙΙΙ, 42100, ΤΡΙΚΑΛΑ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110216
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 4 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΑ ΙΙΙ
Αντικειμενική Αξία: 19,.514,47
IDN:
11542
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ ΙΙΙ, 42100, ΤΡΙΚΑΛΑ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110218
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΑ ΙV
Αντικειμενική Αξία: 32.553.34
IDN:
11543
Είδος Ακινήτου:
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ ΙV, 42100, ΤΡΙΚΑΛΑ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110219
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΑ ΙV
Αντικειμενική Αξία: 28.146,58
IDN:
11544
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ ΙV, 42100, ΤΡΙΚΑΛΑ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110220
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 2 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΑ ΙV
Αντικειμενική Αξία: 28.146,58
IDN:
11545
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ ΙV, 42100, ΤΡΙΚΑΛΑ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110221
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 3 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΑ ΙV
Αντικειμενική Αξία: 28.146,58
IDN:
11546
Είδος Ακινήτου:
12 ΟΡΟΦΟΙ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ ΙV, 42100, ΤΡΙΚΑΛΑ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110222
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 4 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΑ ΙV
Αντικειμενική Αξία: 28.146,58
IDN:
11547
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ ΙV, 42100, ΤΡΙΚΑΛΑ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110223
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 5 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΑ ΙV
Αντικειμενική Αξία: 26.337,26
IDN:
11548
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ ΙV, 42100, ΤΡΙΚΑΛΑ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110224
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΑ V Ι
Αντικειμενική Αξία: 32.501,70
IDN:
11549
Είδος Ακινήτου:
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ V Ι, 42100, ΤΡΙΚΑΛΑ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110225
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΑ VI
Αντικειμενική Αξία: 20.044,28
IDN:
11550
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ V Ι, 42100, ΤΡΙΚΑΛΑ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110226
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 2ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΑ VI
Αντικειμενική Αξία: 20.044,28
IDN:
11551
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ V Ι, 42100, ΤΡΙΚΑΛΑ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110227
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΑΡΚΑΔΩΝΑ Ι
Αντικειμενική Αξία: 15.291,28
IDN:
11552
Είδος Ακινήτου:
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΩΝΑ Ι, 42031, ΤΡΙΚΑΛΑ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110228
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΑΡΚΑΔΩΝΑ Ι
Αντικειμενική Αξία: 5.933,93
IDN:
11553
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΩΝΑ Ι, 42031, ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110229
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 2 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΑΡΚΑΔΩΝΑ Ι
Αντικειμενική Αξία: 5.933,93
IDN:
11554
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΩΝΑ Ι, 42031, ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110230
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 3 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ V
Αντικειμενική Αξία: 6.250,00€
IDN:
11555
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ V, 301 00, ΑΓΡΙΝΙΟ, ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110091
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 4 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ V
Αντικειμενική Αξία: 6.250,00€
IDN:
11556
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ V, 301 00, ΑΓΡΙΝΙΟ, ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110092
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ V
Αντικειμενική Αξία: 41.081,00€
IDN:
11557
Είδος Ακινήτου:
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ V, 301 00, ΑΓΡΙΝΙΟ, ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110093
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ VΙ
Αντικειμενική Αξία: 6.248,34€
IDN:
11558
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ VI, 301 00, ΑΓΡΙΝΙΟ, ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110094
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 2 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ VΙ
Αντικειμενική Αξία: 6.248,34€
IDN:
11559
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ VI, 301 00, ΑΓΡΙΝΙΟ, ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110095
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 3 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ VΙ
Αντικειμενική Αξία: 6.248,34€
IDN:
11560
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ VI, 301 00, ΑΓΡΙΝΙΟ, ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110096
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 4 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ VΙ
Αντικειμενική Αξία: 6.248,34€
IDN:
11562
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ VI, 301 00, ΑΓΡΙΝΙΟ, ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110097
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 5 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ VΙ
Αντικειμενική Αξία: 6.248,34€
IDN:
11563
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ V, 301 00, ΑΓΡΙΝΙΟ, ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110098
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ VI
Αντικειμενική Αξία: 41.081,00€
IDN:
11564
Είδος Ακινήτου:
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ VI, 301 00, ΑΓΡΙΝΙΟ, ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110099
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ι ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΙΙΙ
Αντικειμενική Αξία: 1€
0 Φωτογραφίες
IDN:
11565
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΙΙΙ, 69100, ΚΟΜΟΤΗΤΗ, ΡΟΔΟΠΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110100
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 2 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΙΙΙ
Αντικειμενική Αξία: 1€
0 Φωτογραφίες
IDN:
11566
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΙΙΙ, 69100, ΚΟΜΟΤΗΤΗ, ΡΟΔΟΠΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110101
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 3 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΙΙΙ
Αντικειμενική Αξία: 1€
0 Φωτογραφίες
IDN:
11567
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΙΙΙ, 69100, ΚΟΜΟΤΗΤΗ, ΡΟΔΟΠΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110102
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗ V
Αντικειμενική Αξία: 34,080
IDN:
11568
Είδος Ακινήτου:
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ V, 69100, ΚΟΜΟΤΗΤΗ, ΡΟΔΟΠΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110103
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗ V
Αντικειμενική Αξία: 12,450
IDN:
11569
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ V, 69100, ΚΟΜΟΤΗΤΗ, ΡΟΔΟΠΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110104
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 2 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗ V
Αντικειμενική Αξία: 12,450
IDN:
11570
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ V, 69100, ΚΟΜΟΤΗΤΗ, ΡΟΔΟΠΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110105
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 3 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗ V
Αντικειμενική Αξία: 12,450
IDN:
11571
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ V, 69100, ΚΟΜΟΤΗΤΗ, ΡΟΔΟΠΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110106
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 4 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗ V
Αντικειμενική Αξία: 12,450
IDN:
11572
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ V, 69100, ΚΟΜΟΤΗΤΗ, ΡΟΔΟΠΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110107
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 5 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗ V
Αντικειμενική Αξία: 24,920
IDN:
11573
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ V, 69100, ΚΟΜΟΤΗΤΗ, ΡΟΔΟΠΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110108
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗ VΙ
Αντικειμενική Αξία: 34,190
0 Φωτογραφίες
IDN:
11574
Είδος Ακινήτου:
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ VΙ, 69100, ΚΟΜΟΤΗΤΗ, ΡΟΔΟΠΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110109
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗ VΙ
Αντικειμενική Αξία: 12,500
0 Φωτογραφίες
IDN:
11575
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ VΙ, 69100, ΚΟΜΟΤΗΤΗ, ΡΟΔΟΠΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110110
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 2 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗ VΙ
Αντικειμενική Αξία: 12,500
0 Φωτογραφίες
IDN:
11576
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ VΙ, 69100, ΚΟΜΟΤΗΤΗ, ΡΟΔΟΠΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110111
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 3 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗ VΙ
Αντικειμενική Αξία: 12,500
0 Φωτογραφίες
IDN:
11577
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ VΙ, 69100, ΚΟΜΟΤΗΤΗ, ΡΟΔΟΠΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110112
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 4 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗ VΙ
Αντικειμενική Αξία: 12,500
0 Φωτογραφίες
IDN:
11578
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ VΙ, 69100, ΚΟΜΟΤΗΤΗ, ΡΟΔΟΠΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110113
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 5 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗ VΙ
Αντικειμενική Αξία: 25,000
0 Φωτογραφίες
IDN:
11579
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ VΙ, 69100, ΚΟΜΟΤΗΤΗ, ΡΟΔΟΠΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110114
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗ VII
Αντικειμενική Αξία: 65,250
IDN:
11580
Είδος Ακινήτου:
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ VΙΙ, 69100, ΚΟΜΟΤΗΤΗ, ΡΟΔΟΠΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110115
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗ VΙΙ
Αντικειμενική Αξία: 23,860
IDN:
11581
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ VΙΙ, 69100, ΚΟΜΟΤΗΤΗ, ΡΟΔΟΠΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110116
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 2 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗ VΙΙ
Αντικειμενική Αξία: 23,860
IDN:
11582
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ VΙΙ, 69100, ΚΟΜΟΤΗΤΗ, ΡΟΔΟΠΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110117
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 3 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗ VΙΙ
Αντικειμενική Αξία: 23,860
IDN:
11583
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ VΙΙ, 69100, ΚΟΜΟΤΗΤΗ, ΡΟΔΟΠΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110118
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 4 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗ VΙΙ
Αντικειμενική Αξία: 23,860
IDN:
11584
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ VΙΙ, 69100, ΚΟΜΟΤΗΤΗ, ΡΟΔΟΠΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110119
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 5 ΟΙΚΙΣΜΟΥ KOMOTHNH VΙΙ
Αντικειμενική Αξία: 47,720
IDN:
11585
Είδος Ακινήτου:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Διεύθυνση:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ VΙΙ, 69100, ΚΟΜΟΤΗΤΗ, ΡΟΔΟΠΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός Ακινήτου:
110120
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ-ΟΕΚ
Αναπτύχθηκε και υποστηρίζεται από FW Real Estate Pro: Joomla πραγματικού στοιχείου ακινήτων

Πρόσθετες πληροφορίες