Λίστα ακινήτων

ταξινόμηση κατά:
Χρήση Ακινήτου
3ΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ - 197
Αντικειμενική Αξία: 4352950,87
4ΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ - 199
Αντικειμενική Αξία: 820094,79
4ΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ - 436
Αντικειμενική Αξία: 3824864,77
ΟΡΟΦΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (4ΟΣ, 5ΟΣ, 6ΟΣ) - 162
Αντικειμενική Αξία: 632820,60
0 Φωτογραφίες
ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (5ΟΣ) - 161
Αντικειμενική Αξία: 884159,66
0 Φωτογραφίες
Αναπτύχθηκε και υποστηρίζεται από FW Real Estate Pro: Joomla πραγματικού στοιχείου ακινήτων