Λίστα ακινήτων

ταξινόμηση κατά:
Χρήση Ακινήτου
6ΟΡΟΦΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ - 012250
Αντικειμενική Αξία: 837993,55
6ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ - 012260
Αντικειμενική Αξία: 4850545,00
ΓΡΑΦΕΙΑ 1ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - 012170
Αντικειμενική Αξία: 50721,00
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΕΡΕΙΠΩΜΕΝΟ ΚΤΙΣΜΑ - 012150
Αντικειμενική Αξία: 123410,60
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ - 012140
Αντικειμενική Αξία: 554119,08
0 Φωτογραφίες
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 4ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - 012160
Αντικειμενική Αξία: 68586,00
0 Φωτογραφίες
ΓΡΑΦΕΙΑ 3ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - 012080
Αντικειμενική Αξία: 72072,00
0 Φωτογραφίες
ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΕ 2Ο ΚΑΙ 3Ο ΟΡΟΦΟ - 012270
Αντικειμενική Αξία: 150225,60
0 Φωτογραφίες
ΟΡΟΦΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (5ΟΣ, 6ΟΣ, 7ΟΣ) - 132
Αντικειμενική Αξία: 1350648,20
0 Φωτογραφίες
6ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ - 012100
Αντικειμενική Αξία: 1122144,9
0 Φωτογραφίες
ΓΡΑΦΕΙΑ 5ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - 012110
Αντικειμενική Αξία: 163948,45
0 Φωτογραφίες
ΓΡΑΦΕΙΑ 5ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - 012240
Αντικειμενική Αξία: 124416,00
6ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΚΑΤΑΣΤ. - 012090
Αντικειμενική Αξία: 1524940,73
0 Φωτογραφίες
8ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ - 314
Αντικειμενική Αξία: 5734648,30
0 Φωτογραφίες
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΣΕ 1Ο & 2Ο ΟΡΟΦΟ - 012180
Αντικειμενική Αξία: 311973,15
ΟΡΟΦΟΙ 3ΟΣ - 5ΟΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ 6ΟΥ - 012300
Αντικειμενική Αξία: 313.264€
ΟΙΚΟΠΕΔΟ - 012190
Αντικειμενική Αξία: 569.965€
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ - 012200
Αντικειμενική Αξία: 1273626,87
0 Φωτογραφίες
8ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ - 012310
Αντικειμενική Αξία: 1123343,00
0 Φωτογραφίες
4ΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ - 012210
Αντικειμενική Αξία: 575623,67
ΟΡΟΦΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (4ΟΣ, 5ΟΣ) - 012280
Αντικειμενική Αξία: 592119,18
ΟΡΟΦΟΙ 2ΟΣ-6ΟΣ - 012230
Αντικειμενική Αξία: 501568,2
7ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ - 011140
Αντικειμενική Αξία: 1690054,88
ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (5ΟΣ) - 012330
Αντικειμενική Αξία: 262000,41
0 Φωτογραφίες
2ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ - 012340
Αντικειμενική Αξία: 383925,53
0 Φωτογραφίες
ΟΡΟΦΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 4ος - 8ος - 012040
Αντικειμενική Αξία: 1591582,50
0 Φωτογραφίες
5ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ - 012050
Αντικειμενική Αξία: 858712,95
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ - 012010
Αντικειμενική Αξία: 493.722€
0 Φωτογραφίες
ΠΟΛΥΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ (ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ) - 012020
Αντικειμενική Αξία: 5439975,99
0 Φωτογραφίες
ΠΟΛΥΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ - 012030
Αντικειμενική Αξία: 735587,36
0 Φωτογραφίες
3ΟΡΟΦΟ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΑΚΙΝΗΤΟ - 012070
Αντικειμενική Αξία: 2018140,71
8ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ - 012060
Αντικειμενική Αξία: 2396214,19
ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (6ΟΣ) - 012320
Αντικειμενική Αξία: 188956,80
0 Φωτογραφίες
3ΟΡΟΦΟ ΚΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ - 011130
Αντικειμενική Αξία: 4091007,06
ΟΡΟΦΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (4-6ΟΣ ΚΑΙ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ 1ΟΥ) - 011041
Αντικειμενική Αξία: 1051272,90
0 Φωτογραφίες
ΟΡΟΦΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (2ΟΣ-3ΟΣ) - 142
Αντικειμενική Αξία: 467213,26
0 Φωτογραφίες
8ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ (ΠΡ. ΕΦΕΤΕΙΟ) - 013010
Αντικειμενική Αξία: 11448157,43
ΟΙΚΟΠΕΔΟ - 144
Αντικειμενική Αξία: 3338831,92
0 Φωτογραφίες
ΓΡΑΦΕΙΑ 1ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - 013040
Αντικειμενική Αξία: 73973,25
0 Φωτογραφίες
ΠΟΛΥΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - 013070
Αντικειμενική Αξία: 1937358,30
0 Φωτογραφίες
ΓΡΑΦΕΙΑ 3ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - 013050
Αντικειμενική Αξία: 264323,18
0 Φωτογραφίες
ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (3ΟΣ) - 013030
Αντικειμενική Αξία: 104520,78
0 Φωτογραφίες
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕ ΟΙΚΙΑ - 013100
Αντικειμενική Αξία: 63351,40
0 Φωτογραφίες
ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (2ΟΣ) - 013130
Αντικειμενική Αξία: 403136,80
0 Φωτογραφίες
ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (8ΟΣ) - 011110
Αντικειμενική Αξία: 1546202,52
0 Φωτογραφίες
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΑ - 011120
Αντικειμενική Αξία: 47960803,90
3ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ - 011010
Αντικειμενική Αξία: 7836214,72
ΟΙΚΟΠΕΔΟ - 011030
Αντικειμενική Αξία: 589816,53
0 Φωτογραφίες
ΟΡΟΦΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - 011060
Αντικειμενική Αξία: 811832,00
ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (5ΟΣ) - 011090
Αντικειμενική Αξία: 233134,20
ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (4ΟΣ) - 011080
Αντικειμενική Αξία: 256603,54
ΟΡΟΦΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (2ΟΣ-3ΟΣ) - 011040
Αντικειμενική Αξία: 659645,71
0 Φωτογραφίες
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ & ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (1ΟΣ) - 011020
Αντικειμενική Αξία: 7350667,29
0 Φωτογραφίες
ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (7ΟΣ) - 011100
Αντικειμενική Αξία: 262000,41
ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (2ος) - 011070
Αντικειμενική Αξία: 539765,61
ΟΡΟΦΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (4ος-5ος) - 011050
Αντικειμενική Αξία: 594298,88
ΓΡΑΦΕΙΑ - 010160
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
Αναπτύχθηκε και υποστηρίζεται από FW Real Estate Pro: Joomla πραγματικού στοιχείου ακινήτων