Λίστα ακινήτων

ταξινόμηση κατά:
Χρήση Ακινήτου
2ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ - 6014
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
2ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ-6001
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ-6002
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ-6003
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
3ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ-6004
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ-6005
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΙΣΟΓΕΙΟ-6006
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ-6007
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
2ΟΣ & 3ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ-6008
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΙΣΟΓΕΙΟ-6009
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
6ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ-6010
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ-6011
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
2ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ-6012
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
2ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ-6013
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
3ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ-6015
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
3ΟΣ & 4ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ-6016
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ-6017
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
2ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ-6018
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΙΣΟΓΕΙΟ & 1ΟΣ-6019
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
2ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ-6020
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΙΣΟΓΕΙΟ-6021
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ-6022
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
2ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ-6023
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΙΣΟΓΕΙΟ-6024
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ-6025
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
2ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ-6026
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
1ΟΣ & 2ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ-6027
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
2ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ-6028
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
3ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ-6029
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΙΣΟΓΕΙΟ-6030
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ-6031
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΙΣΟΓΕΙΟ-6032
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
2ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ-6033
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
2ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ-6034
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
2ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ-6035
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
2ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ-6036
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ-6037
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
2ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ-6038
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ-6039
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ-6040
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ-6041
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
3ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ-6042
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
3ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ-6043
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
2ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ-6044
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΙΣΟΓΕΙΟ-6045
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ-6046
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
2ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ-6047
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΑΠΟΘΗΚΗ-6048
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
Αναπτύχθηκε και υποστηρίζεται από FW Real Estate Pro: Joomla πραγματικού στοιχείου ακινήτων