Λίστα ακινήτων

ταξινόμηση κατά:
Χρήση Ακινήτου
ΓΡΑΦΕΙΑ 2ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ-240
Αντικειμενική Αξία: 67910,72
0 Φωτογραφίες
ΓΡΑΦΕΙΟ 1ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ-241
Αντικειμενική Αξία: 97200,00
0 Φωτογραφίες
ΓΡΑΦΕΙΟ 1ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ-242
Αντικειμενική Αξία: 66233,70
0 Φωτογραφίες
ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (1ΟΣ)-243
Αντικειμενική Αξία: 242756,00
0 Φωτογραφίες
7ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ-591
Αντικειμενική Αξία: 3462973,77
Αναπτύχθηκε και υποστηρίζεται από FW Real Estate Pro: Joomla πραγματικού στοιχείου ακινήτων