Λίστα ακινήτων

ταξινόμηση κατά:
Χρήση Ακινήτου
7ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΔΥΟ ΥΠΟΓΕΙΑ ΙΣΟΓΕΙΟ & ΔΩΜΑ - 050246
Αντικειμενική Αξία: 2364377,64
4ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ & ΥΠΟΓΕΙΟ - 050248
Αντικειμενική Αξία: 936616,94
2ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ - 050275
Αντικειμενική Αξία: 392787,81
4ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ ΥΠΟΓΕΙΟ & ΔΩΜΑ -050264
Αντικειμενική Αξία: 2302293,48
6ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ & ΥΠΟΓΕΙΟ - 050249
Αντικειμενική Αξία: 3.564.683,96
6ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ 3 ΥΠΟΓΕΙΑ & ΙΣΟΓΕΙΟ - 050253
Αντικειμενική Αξία: 7.618.163,70
7ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΗΜΙΟΡΟΦΟ, ΙΣΟΓΕΙΟ & 2 ΥΠΟΓΕΙΑ - 050262
Αντικειμενική Αξία: 5.699.963,95
ΜΟΝΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ & ΥΠΟΓΕΙΟ - 050294
Αντικειμενική Αξία: 2953019,25
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΠΑΛΑΙΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ - 050274
Αντικειμενική Αξία: 33702,5
0 Φωτογραφίες
4ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ & ΙΣΟΓΕΙΟ - 050295
Αντικειμενική Αξία: 4.133.130,80
3ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ & ΥΠΟΓΕΙΟ -050305
Αντικειμενική Αξία: 2581073,55
2ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ & ΥΠΟΓΕΙΟ - 050268
Αντικειμενική Αξία: 2537101,01
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ-050350
Αντικειμενική Αξία: 17.100€
0 Φωτογραφίες
3ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ & ΥΠΟΓΕΙΟ -050306
Αντικειμενική Αξία: 2437853,81
2ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ & ΥΠΟΓΕΙΟ - 050290
Αντικειμενική Αξία: 3363501,97
0 Φωτογραφίες
2ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ & ΥΠΟΓΕΙΟ - 050291
Αντικειμενική Αξία: 930100,51
0 Φωτογραφίες
8ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ 2 ΥΠΟΓΕΙΑ & ΙΣΟΓΕΙΟ - 050245
Αντικειμενική Αξία: 8.856.568,84
0 Φωτογραφίες
2ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ & ΥΠΟΓΕΙΟ -050261
Αντικειμενική Αξία: 3670386,06
0 Φωτογραφίες
ΟΡΟΦΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (3ΟΣ, 5ΟΣ, ΤΜ. 6ΟΥ) - 050247
Αντικειμενική Αξία: 565622,84
0 Φωτογραφίες
2ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ & ΥΠΟΓΕΙΟ - 050260
Αντικειμενική Αξία: 3305477,08
0 Φωτογραφίες
2ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ & ΥΠΟΓΕΙΟ - 050251
Αντικειμενική Αξία: 1587287,66
0 Φωτογραφίες
2ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ & ΥΠΟΓΕΙΟ - 050252
Αντικειμενική Αξία: 1580411,6
0 Φωτογραφίες
3ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ & ΙΣΟΓΕΙΟ - 050259
Αντικειμενική Αξία: 7.392.448,09
0 Φωτογραφίες
2ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ & ΥΠΟΓΕΙΟ - 05254
Αντικειμενική Αξία: 3.675.950,13
0 Φωτογραφίες
2ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ & ΙΣΟΓΕΙΟ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ - 050255
Αντικειμενική Αξία: 15.232.079€
0 Φωτογραφίες
2ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ & ΥΠΟΓΕΙΟ - 050256
Αντικειμενική Αξία: 5.632.824,61
0 Φωτογραφίες
3ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ & ΙΣΟΓΕΙΟ- 050258
Αντικειμενική Αξία: 7.699.898,75
0 Φωτογραφίες
3ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ ΥΠΟΓΕΙΟ - 050640
Αντικειμενική Αξία: 2014789,94
0 Φωτογραφίες
ΥΠΟΓΕΙΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ - 050265
Αντικειμενική Αξία: 12218,98
0 Φωτογραφίες
ΜΟΝΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ & ΥΠΟΓΕΙΟ - 050267
Αντικειμενική Αξία: 440860,59
0 Φωτογραφίες
2ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ & ΥΠΟΓΕΙΟ - 050269
Αντικειμενική Αξία: 1662765,56
0 Φωτογραφίες
2ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ & ΥΠΟΓΕΙΟ - 050270
Αντικειμενική Αξία: 208703,64
0 Φωτογραφίες
ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ - 050272
Αντικειμενική Αξία: 227963,16
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ - 050273
Αντικειμενική Αξία: 351135,94
0 Φωτογραφίες
3ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ ΥΠΟΓΕΙΟ & ΔΩΜΑ -050276
Αντικειμενική Αξία: 3041484,06
0 Φωτογραφίες
ΜΟΝΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ & ΥΠΟΓΕΙΟ - 050277
Αντικειμενική Αξία: 1.179.466€
0 Φωτογραφίες
5ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΣΟΓΕΙΟ & ΔΩΜΑ - 050278
Αντικειμενική Αξία: 4.893.427,23
0 Φωτογραφίες
6ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΣΟΓΕΙΟ & ΜΕΣΟΡΟΦΟ - 050279
Αντικειμενική Αξία: 9.045.314,50
0 Φωτογραφίες
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - 050280
Αντικειμενική Αξία: 184.800€
0 Φωτογραφίες
2ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ & ΥΠΟΓΕΙΟ - 050281
Αντικειμενική Αξία: 863704,07
0 Φωτογραφίες
5ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ ΥΠΟΓΕΙΟ & ΔΩΜΑ -050288
Αντικειμενική Αξία: 2813648,99
0 Φωτογραφίες
ΙΣΟΓΕΙΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ - 050282
Αντικειμενική Αξία: 778308,91
0 Φωτογραφίες
ΜΟΝΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ & ΥΠΟΓΕΙΟ - 050283
Αντικειμενική Αξία: 6832172,64
0 Φωτογραφίες
6ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ & ΙΣΟΓΕΙΟ - 050284
Αντικειμενική Αξία: 8.146.930,60
0 Φωτογραφίες
ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ - 050285
Αντικειμενική Αξία: 81792,00
0 Φωτογραφίες
ΜΟΝΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ & ΙΣΟΓΕΙΟ - 050289
Αντικειμενική Αξία: 8.802.580,86
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ - 050292
Αντικειμενική Αξία: 7.666.599,57
0 Φωτογραφίες
ΜΟΝΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ & ΥΠΟΓΕΙΟ - 050296
Αντικειμενική Αξία: 1521210,13
2ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ & ΥΠΟΓΕΙΟ - 050297
Αντικειμενική Αξία: 496560,79
0 Φωτογραφίες
4ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ & ΙΣΟΓΕΙΟ - 050298
Αντικειμενική Αξία: 5.486.584,95
0 Φωτογραφίες
2ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ - 050299
Αντικειμενική Αξία: 3.755.565,87
0 Φωτογραφίες
2ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ & ΥΠΟΓΕΙΟ - 050300
Αντικειμενική Αξία: 389362,79
0 Φωτογραφίες
ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ - 050301
Αντικειμενική Αξία: 1.271.692€
0 Φωτογραφίες
2ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ ΥΠΟΓΕΙΟ - 050303
Αντικειμενική Αξία: 1862943,45
0 Φωτογραφίες
ΜΟΝΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ & ΥΠΟΓΕΙΟ - 050304
Αντικειμενική Αξία: 1637471,63
0 Φωτογραφίες
2ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ & ΙΣΟΓΕΙΟ- 050307
Αντικειμενική Αξία: 4561657,43
3ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ & ΥΠΟΓΕΙΟ - 050308
Αντικειμενική Αξία: 1198257,77
3ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ ΥΠΟΓΕΙΟ & ΔΩΜΑ - 050309
Αντικειμενική Αξία: 2576695,17
2ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ & ΥΠΟΓΕΙΟ - 050310
Αντικειμενική Αξία: 2827873,38
2ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ & ΥΠΟΓΕΙΟ - 050311
Αντικειμενική Αξία: 2022662,27
ΜΟΝΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ & ΥΠΟΓΕΙΟ - 050312
Αντικειμενική Αξία: 176872,57
ΟΙΚΟΠΕΔΟ - 050313
Αντικειμενική Αξία: 1280807,43
0 Φωτογραφίες
5ΟΡΟΦΟ ΚΤΗΡΙΟ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ & 3 ΥΠΟΓΕΙΑ - 050315
Αντικειμενική Αξία: 3.300.124,15
4ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ & ΙΣΟΓΕΙΟ - 050316
Αντικειμενική Αξία: 4.373.009,20
2ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ & 2 ΥΠΟΓΕΙΑ- 050317
Αντικειμενική Αξία: 3.764.934,74
4ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ & ΥΠΟΓΕΙΟ - 050318
Αντικειμενική Αξία: 3.758.912,32
ΟΙΚΟΠΕΔΟ - 050320
Αντικειμενική Αξία: 1146997,51
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ - 050321
Αντικειμενική Αξία: 3.675.491,08
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ - 050322
Αντικειμενική Αξία: 2779485,97
0 Φωτογραφίες
6ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΙΣΟΓΕΙΟ & ΔΩΜΑ -050326
Αντικειμενική Αξία: 2855797,82
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 2 ΚΤΙΡΙΩΝ - 050327
Αντικειμενική Αξία: 697455,12
ΟΙΚΟΠΕΔΟ - 050323
Αντικειμενική Αξία: 1005505,18
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ - 050325
Αντικειμενική Αξία: 247.503€
0 Φωτογραφίες
2ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ & ΥΠΟΓΕΙΟ - 050329
Αντικειμενική Αξία: 1270551,52
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ - 050330
Αντικειμενική Αξία: 4.705.451,96
0 Φωτογραφίες
3ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΣΟΓΕΙΟ & ΔΩΜΑ - 050332
Αντικειμενική Αξία: 10366094,05
ΟΙΚΟΠΕΔΟ-050352
Αντικειμενική Αξία: 131254,56
0 Φωτογραφίες
ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ - 050333
Αντικειμενική Αξία: 12.015.923,24
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ 2ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΣΜΑ-050334
Αντικειμενική Αξία: 1.126.908€
0 Φωτογραφίες
3ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ, ΥΠΟΓΕΙΟ & ΥΠΟΓΕΙΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ - 050335
Αντικειμενική Αξία: 3.183.236,73
ΜΟΝΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ & ΥΠΟΓΕΙΟ-050349
Αντικειμενική Αξία: 3784064,94
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ-050338
Αντικειμενική Αξία: 211628,59
0 Φωτογραφίες
ΜΟΝΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ - 050339
Αντικειμενική Αξία: 2506333,57
0 Φωτογραφίες
2ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ & ΥΠΟΓΕΙΟ - 050340
Αντικειμενική Αξία: 1821018,22
0 Φωτογραφίες
4ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΣΟΓΕΙΟ & ΔΩΜΑ - 050342
Αντικειμενική Αξία: 5.098.501,09
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ-050341
Αντικειμενική Αξία: 112661,85
0 Φωτογραφίες
ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (4ΟΣ)-050345
Αντικειμενική Αξία: 296440,56
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ-050354
Αντικειμενική Αξία: 10769,76
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ-050355
Αντικειμενική Αξία: 29150,55
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ - 050356
Αντικειμενική Αξία: 34.650€
0 Φωτογραφίες
ΑΓΡΟΜΕΤΑΧΙΟ-050357
Αντικειμενική Αξία: 24.282€
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ-050358
Αντικειμενική Αξία: 29451,6
0 Φωτογραφίες
ΟΡΟΦΟΙ ΚΤΙΡΙΟΥ (4ΟΣ-10ΟΣ) & ΥΠΟΓΕΙΟ - 050359
Αντικειμενική Αξία: 9.875.367,94
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ - 050361
Αντικειμενική Αξία: 109913,6
0 Φωτογραφίες
ΥΠΟΓΕΙΑ 5 ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ & ΙΣΟΓΕΙΟ-050362
Αντικειμενική Αξία: 625.726,46
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ-050363
Αντικειμενική Αξία: 446.448€
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΟΙΚΙΑ-050364
Αντικειμενική Αξία: 8629,46
0 Φωτογραφίες
ΜΟΝΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ & ΥΠΟΓΕΙΟ-050365
Αντικειμενική Αξία: 858699,12
ΜΟΝΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ-050366
Αντικειμενική Αξία: 10.306.901,06
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ-050369
Αντικειμενική Αξία: 672941,63
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΠΑΛΑΙΑ ΟΙΚΙΑ-050371
Αντικειμενική Αξία: 1411601,8
ΟΙΚΟΠΕΔΑ-050372
Αντικειμενική Αξία: 1770,43
0 Φωτογραφίες
2ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ & ΥΠΟΓΕΙΟ- 050373
Αντικειμενική Αξία: 1227696,39
ΜΟΝΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ & ΥΠΟΓΕΙΟ- 050374
Αντικειμενική Αξία: 936082,94
2ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ & ΥΠΟΓΕΙΟ-050375
Αντικειμενική Αξία: 925310,91
0 Φωτογραφίες
2ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ & ΥΠΟΓΕΙΟ-050376
Αντικειμενική Αξία: 691.487€
4ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΙΣΟΓΕΙΟ & ΔΩΜΑ-050377
Αντικειμενική Αξία: 2747800,78
3ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ 2 ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ-050378
Αντικειμενική Αξία: 8.560.716,87
ΜΟΝΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ & ΥΠΟΓΕΙΟ - 050271
Αντικειμενική Αξία: 439165,44
0 Φωτογραφίες
3ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΣΟΓΕΙΟ, ΔΩΜΑ & ΛΥΟΜΕΝΟ ΟΙΚΗΜΑ - 050324
Αντικειμενική Αξία: 16.129.075,61
0 Φωτογραφίες
ΔΥΟ (2) ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ-050360
Αντικειμενική Αξία: 6.379.183,20
0 Φωτογραφίες
ΙΣΟΓΕΙΟ-050379
Αντικειμενική Αξία: 237958,56
0 Φωτογραφίες
2ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ & ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΟ-050381
Αντικειμενική Αξία: 1307064,57
ΜΟΝΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ & ΥΠΟΓΕΙΟ-050500
Αντικειμενική Αξία: 1638063,3
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ-050383
Αντικειμενική Αξία: 8.372.370€
0 Φωτογραφίες
ΜΟΝΟΡΟΦΟ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ ΥΠΟΓΕΙΟ & ΔΩΜΑ-050499
Αντικειμενική Αξία: 2692650,4
ΤΡΙΑ ΚΤΗΡΙΑ-050462
Αντικειμενική Αξία: 4032900,94
2ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ & ΥΠΟΓΕΙΟ-050384
Αντικειμενική Αξία: 1687869,25
0 Φωτογραφίες
ΜΟΝΟΡΟΦΟ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ & ΥΠΟΓΕΙΟ - 050460
Αντικειμενική Αξία: 1555428,92
ΓΡΑΦΕΙΑ ΗΜΙΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ 1ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ-050393
Αντικειμενική Αξία: 651.053,49
0 Φωτογραφίες
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ(ΓΝΝ ΦΛΕΜΙΓΚ)-050392
Αντικειμενική Αξία: 11.063.049€
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ-050459
Αντικειμενική Αξία: 441034,15
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ-050395
Αντικειμενική Αξία: 21.146.400,00
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ-050396
Αντικειμενική Αξία: 2485811,51
0 Φωτογραφίες
4ΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ & ΥΠΟΓΕΙΟ- 050425
Αντικειμενική Αξία: 470345,15
0 Φωτογραφίες
7ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΑ-050642
Αντικειμενική Αξία: 4.797.922,11
0 Φωτογραφίες
2ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΟ & ΙΣΟΓΕΙΟ - 050405
Αντικειμενική Αξία: 7.974.324,32
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ-050397
Αντικειμενική Αξία: 13021,31
0 Φωτογραφίες
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ-050401
Αντικειμενική Αξία: 599.760€
0 Φωτογραφίες
ΜΟΝΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ & ΥΠΟΓΕΙΟ - 050400
Αντικειμενική Αξία: 263062,08
2ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ & ΥΠΟΓΕΙΟ- 050399
Αντικειμενική Αξία: 2195566,25
0 Φωτογραφίες
3ΟΡΟΦΟ ΚΤΗΡΙΟ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΣΟΓΕΙΟ & ΔΩΜΑ-050507
Αντικειμενική Αξία: 8.438.284,67
ΟΙΚΟΠΕΔΟ-050514
Αντικειμενική Αξία: 12684,1
0 Φωτογραφίες
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΔΥΟ ΚΤΙΡΙΩΝ - 050515
Αντικειμενική Αξία: 2205631,97
ΜΟΝΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ & ΥΠΟΓΕΙΟ- 050517
Αντικειμενική Αξία: 1723327,99
2ΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ & ΥΠΟΓΕΙΟ- 050518
Αντικειμενική Αξία: 610916,25
0 Φωτογραφίες
ΜΟΝΟΡΟΦΟ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ & ΥΠΌΓΕΙΟ - 050519
Αντικειμενική Αξία: 1311722,09
0 Φωτογραφίες
3ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ & ΥΠΟΓΕΙΟ- 050524
Αντικειμενική Αξία: 1972933,98
ΜΟΝΟΡΟΦ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ & ΥΠΟΓΕΙΟ - 050525
Αντικειμενική Αξία: 1011582,17
ΟΙΚΟΠΕΔΟ-050526
Αντικειμενική Αξία: 623696,21
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ-050545
Αντικειμενική Αξία: 513374,19
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ-050547
Αντικειμενική Αξία: 19865,12
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ-050548
Αντικειμενική Αξία: 43025,32
0 Φωτογραφίες
2ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ & ΥΠΟΓΕΙΟ- 050571
Αντικειμενική Αξία: 1719678,31
ΟΙΚΟΠΕΔΟ-050575
Αντικειμενική Αξία: 974878,58
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ-050576
Αντικειμενική Αξία: 193077,5
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΣΜΑ -050597
Αντικειμενική Αξία: 1683113,79
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ-050599
Αντικειμενική Αξία: 598587,21
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ-050600
Αντικειμενική Αξία: 2137860,76
0 Φωτογραφίες
ΜΟΝΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ & ΥΠΟΓΕΙΟ-050601
Αντικειμενική Αξία: 1034568,15
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ-050603
Αντικειμενική Αξία: 258.795€
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ-050604
Αντικειμενική Αξία: 334970,72
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ-050617
Αντικειμενική Αξία: 67274,06
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ-050619
Αντικειμενική Αξία: 412.750€
0 Φωτογραφίες
ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (1ος) - 10
Αντικειμενική Αξία: 306616,97
0 Φωτογραφίες
ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - 12
Αντικειμενική Αξία: 3835009,42
ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ - 13
Αντικειμενική Αξία: 284882,40
ΓΡΑΦΕΙΑ 1ου & 2ου ΟΡΟΦΟΥ - 15
Αντικειμενική Αξία: 1930584,20
0 Φωτογραφίες
6ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ - 16
Αντικειμενική Αξία: 4082281,14
ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 1ΟΥ & 2ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - 408
Αντικειμενική Αξία: 903057,76
ΙΣΟΓΕΙΟ & 1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ - 409
Αντικειμενική Αξία: 455330,04
ΙΣΟΓΕΙΟ & 1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ - 410
Αντικειμενική Αξία: 348481,37
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - 28
Αντικειμενική Αξία: 60739,20
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΕΣΠΕΡΙΑ -32
Αντικειμενική Αξία: 39672129,40
7ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ - 33
Αντικειμενική Αξία: 7364759,95
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΑΡΛΙΤΖΑ - 35
Αντικειμενική Αξία: 1241964,78
ΟΙΚΟΠΕΔΟ-040004
Αντικειμενική Αξία: 1728262,66
0 Φωτογραφίες
2ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ-45
Αντικειμενική Αξία: 216459,24
0 Φωτογραφίες
5ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ - 040001
Αντικειμενική Αξία: 8306865,72
8ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ - 37
Αντικειμενική Αξία: 29391912,9
ΟΡΟΦΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 1ος εως 6ος - 38
Αντικειμενική Αξία: 2527395,42
ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ - 589
Αντικειμενική Αξία: 3436257,55
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΣΜΑ - 39
Αντικειμενική Αξία: 1106060,25
ΠΟΛΥΟΡΟΦΟ ΓΚΑΡΑΖ - 040002
Αντικειμενική Αξία: 6159961,33
6ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ - 44
Αντικειμενική Αξία: 3501123,96
ΚΤΙΡΙΟ
Αντικειμενική Αξία: 1262781,71
0 Φωτογραφίες
ΙΣΟΓΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ - 442
Αντικειμενική Αξία: 216820,89
ΠΟΛΥΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ - 22
Αντικειμενική Αξία: 16867168,50
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ CITY - 18
Αντικειμενική Αξία: 5801594,96
0 Φωτογραφίες
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ - 23
Αντικειμενική Αξία: 214850,88
0 Φωτογραφίες
ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - 19
Αντικειμενική Αξία: 3115527,77
0 Φωτογραφίες
ΟΡΟΦΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (1ΟΣ, 2ΟΣ) - 21
Αντικειμενική Αξία: 1019762,49
0 Φωτογραφίες
ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (8ΟΣ) - 24
Αντικειμενική Αξία: 309889,15
0 Φωτογραφίες
7ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ - 25
Αντικειμενική Αξία: 4791360,50
ΟΡΟΦΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (1ΟΣ, 2ΟΣ, 3ΟΣ) - 541
Αντικειμενική Αξία: 1035554,70
0 Φωτογραφίες
ΟΡΟΦΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (4ΟΣ, 5ΟΣ) - 26
Αντικειμενική Αξία: 356298,76
0 Φωτογραφίες
ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (1ΟΣ) - 491
Αντικειμενική Αξία: 390265,71
0 Φωτογραφίες
ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - 542
Αντικειμενική Αξία: 553768,64
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ - 1
Αντικειμενική Αξία: 3669094,28
0 Φωτογραφίες
7ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ - 2
Αντικειμενική Αξία: 1483357,81
0 Φωτογραφίες
ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (1-3) - 3
Αντικειμενική Αξία: 1490301,51
0 Φωτογραφίες
ΙΣΟΓΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ- 4
Αντικειμενική Αξία: 325203,98
0 Φωτογραφίες
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ) - 11
Αντικειμενική Αξία: 194161,97
0 Φωτογραφίες
ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (1ΟΣ) & ΤΜΗΜΑ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ - 412
Αντικειμενική Αξία: 682646,25
ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - 411
Αντικειμενική Αξία: 216775,44
ΓΡΑΦΕΙΑ ΙΣΟΓΕΙΟΥ, 1ΟΥ & 2ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - 413
Αντικειμενική Αξία: 419037,71
ΙΣΟΓΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΜΕ ΠΑΤΑΡΙ - 414
Αντικειμενική Αξία: 335573,28
ΓΡΑΦΕΙΑ 4ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - 415
Αντικειμενική Αξία: 208436,42
ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΕ ΗΜΙΟΡ. & 1Ο ΟΡΟΦΟ - 416
Αντικειμενική Αξία: 195118,61
ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ & 1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ - 418
Αντικειμενική Αξία: 272179,33
ΙΣΟΓΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ - 419
Αντικειμενική Αξία: 440092,80
0 Φωτογραφίες
ΙΣΟΓΕΙΟ & 1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ - 443
Αντικειμενική Αξία: 933966,99
ΟΡΟΦΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (1ΟΣ, 2ΟΣ, 3ΟΣ & 4ΟΣ) - 445
Αντικειμενική Αξία: 1783838,63
0 Φωτογραφίες
ΓΡΑΦΕΙΑ 2ΟΥ & 3ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - 444
Αντικειμενική Αξία: 813974,60
0 Φωτογραφίες
ΓΡΑΦΕΙΑ 1ΟΥ & 2ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - 446
Αντικειμενική Αξία: 185550,75
ΓΡΑΦΕΙΑ 1ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - 447
Αντικειμενική Αξία: 221396,03
ΙΣΟΓΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ- 448
Αντικειμενική Αξία: 465215,62
ΧΩΡΟΙ ΙΣΟΓΕΙΟΥ & 1ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - 449
Αντικειμενική Αξία: 223122,00
0 Φωτογραφίες
1ΟΣ, 2ΟΣ & 3ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ - 450
Αντικειμενική Αξία: 457947,00
ΓΡΑΦΕΙΑ 1ΟΥ & 2ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - 463
Αντικειμενική Αξία: 543712,50
ΓΡΑΦΕΙΑ 2ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - 464
Αντικειμενική Αξία: 124569,90
ΓΡΑΦΕΙΑ 4ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - 465
Αντικειμενική Αξία: 168023,42
ΙΣΟΓΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ - 466
Αντικειμενική Αξία: 410518,76
0 Φωτογραφίες
ΙΣΟΓΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ - 467
Αντικειμενική Αξία: 285755,22
ΙΣΟΓΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ - 468
Αντικειμενική Αξία: 102262,33
ΓΡΑΦΕΙΑ ΙΣΟΓΕΙΟΥ & 4ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - 471
Αντικειμενική Αξία: 1597520,50
ΠΑΛΑΙΑ 2ΟΡΟΦΗ ΟΙΚΙΑ - 477
Αντικειμενική Αξία: 1014847,74
0 Φωτογραφίες
ΓΡΑΦΕΙΑ 1ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - 492
Αντικειμενική Αξία: 310155,33
ΙΣΟΓΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ - 493
Αντικειμενική Αξία: 378814,59
ΓΡΑΦΕΙΑ 1ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - 494
Αντικειμενική Αξία: 192137,40
ΓΡΑΦΕΙΑ 1ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - 495
Αντικειμενική Αξία: 211507,20
ΙΣΟΓΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ - 496
Αντικειμενική Αξία: 135024,63
ΓΡΑΦΕΙΑ 1ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - 504
Αντικειμενική Αξία: 197371,47
ΙΣΟΓΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ - 505
Αντικειμενική Αξία: 61859,70
ΙΣΟΓΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ - 509
Αντικειμενική Αξία: 95626,91
ΓΡΑΦΕΙΑ 2ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - 510
Αντικειμενική Αξία: 148936,32
ΓΡΑΦΕΙΑ 2ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - 534
Αντικειμενική Αξία: 219233,66
ΙΣΟΓΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ - 535
Αντικειμενική Αξία: 231655,77
ΓΡΑΦΕΙΑ 1ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - 536
Αντικειμενική Αξία: 236059,31
0 Φωτογραφίες
ΙΣΟΓΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ - 537
Αντικειμενική Αξία: 91872,00
ΟΡΟΦΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - 538
Αντικειμενική Αξία: 1089551,30
ΓΡΑΦΕΙΑ 1ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - 539
Αντικειμενική Αξία: 135000,00
ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - 540
Αντικειμενική Αξία: 173806,09
ΓΡΑΦΕΙΑ 1ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - 544
Αντικειμενική Αξία: 121855,10
ΙΣΟΓΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ - 549
Αντικειμενική Αξία: 190206,19
ΧΩΡΟΙ ΙΣΟΓΕΙΟΥ & 1ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - 550
Αντικειμενική Αξία: 192670,12
0 Φωτογραφίες
ΙΣΟΓΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ - 557
Αντικειμενική Αξία: 99930,15
0 Φωτογραφίες
ΙΣΟΓΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ - 559
Αντικειμενική Αξία: 191774,90
ΙΣΟΓΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ - 569
Αντικειμενική Αξία: 104067,18
ΙΣΟΓΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ - 577
Αντικειμενική Αξία: 96507,00
ΓΡΑΦΕΙΑ 1ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - 585
Αντικειμενική Αξία: 190871,56
ΙΣΟΓΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ - 583
Αντικειμενική Αξία: 160859,71
ΟΡΟΦΟΙ (1ΟΣ-3ΟΣ) ΓΡΑΦΕΙΩΝ - 578
Αντικειμενική Αξία: 496594,80
ΙΣΟΓΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ - 584
Αντικειμενική Αξία: 69183,48
0 Φωτογραφίες
ΙΣΟΓΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ - 586
Αντικειμενική Αξία: 75240,00
0 Φωτογραφίες
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - 34
Αντικειμενική Αξία: 40950,00
0 Φωτογραφίες
ΟΡΟΦΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (2ΟΣ-7ΟΣ)-472
Αντικειμενική Αξία: 2622568,60
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ-610
Αντικειμενική Αξία: 62400,00
0 Φωτογραφίες
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΟ ΔΩΜΑ-611
Αντικειμενική Αξία: 25286,63
0 Φωτογραφίες
ΟΚΤΑΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ-04005
Αντικειμενική Αξία: -
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΛΕΩΦ. ΚΑΡΕΑ 4-6
Αντικειμενική Αξία: 156986,80
0 Φωτογραφίες
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ-36
Αντικειμενική Αξία: 88915,03
0 Φωτογραφίες
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΣΑΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αντικειμενική Αξία: 271186,96
0 Φωτογραφίες
ΗΜΙ-ΥΠΟΓΕΙΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ-455
Αντικειμενική Αξία: 21124,80
0 Φωτογραφίες
ΜΕΖΟΝΕΤΑ 5ΟΥ-6ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ-46
Αντικειμενική Αξία: 103322,59
0 Φωτογραφίες
3ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ-47
Αντικειμενική Αξία: 1137072,12
0 Φωτογραφίες
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΣΜΕΔΕ ΒΟΛΟΥ
Αντικειμενική Αξία: 145846,66
0 Φωτογραφίες
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΣΜΕΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Αντικειμενική Αξία: 252456,52
0 Φωτογραφίες
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΣΜΕΔΕ ΚΑΒΑΛΑΣ
Αντικειμενική Αξία: 116883,00
0 Φωτογραφίες
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΣΜΕΔΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Αντικειμενική Αξία: 129572,46
0 Φωτογραφίες
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΣΜΕΔΕ ΛΑΜΙΑΣ
Αντικειμενική Αξία: 130045,50
0 Φωτογραφίες
8ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ-54
Αντικειμενική Αξία: 2760981,94
0 Φωτογραφίες
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΣΜΕΔΕ ΣΕΡΡΩΝ - 040028
Αντικειμενική Αξία: 60250,1
0 Φωτογραφίες
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΣΜΕΔΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - 040013
Αντικειμενική Αξία: 91990,08
0 Φωτογραφίες
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΣΜΕΔΕ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Αντικειμενική Αξία: 171725,18
0 Φωτογραφίες
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΣΜΕΔΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Αντικειμενική Αξία: 202587,84
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ - 29
Αντικειμενική Αξία: 122640,12
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ - 30
Αντικειμενική Αξία: 122640,12
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ - 31
Αντικειμενική Αξία: 5973107,06
0 Φωτογραφίες
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΣΜΕΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Αντικειμενική Αξία: 74398,50
0 Φωτογραφίες
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΣΜΕΔΕ ΠΑΤΡΑΣ
Αντικειμενική Αξία: 234716,04
0 Φωτογραφίες
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΣΜΕΔΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Αντικειμενική Αξία: 136491,58
0 Φωτογραφίες
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΣΜΕΔΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
Αντικειμενική Αξία: 120641,85
0 Φωτογραφίες
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΣΜΕΔΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Αντικειμενική Αξία: 127377,25
0 Φωτογραφίες
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΣΜΕΔΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Αντικειμενική Αξία: 92277,22
0 Φωτογραφίες
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΣΜΕΔΕ ΧΑΝΙΩΝ
Αντικειμενική Αξία: 330902,72
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ - 615
Αντικειμενική Αξία: 479137,15
0 Φωτογραφίες
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - 622
Αντικειμενική Αξία: 94289,21
0 Φωτογραφίες
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 4ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - 623
Αντικειμενική Αξία: 80640,00
0 Φωτογραφίες
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - 040032
Αντικειμενική Αξία: 36547,88
0 Φωτογραφίες
6ΟΡΟΦΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ - 012250
Αντικειμενική Αξία: 837993,55
6ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ - 012260
Αντικειμενική Αξία: 4850545,00
ΓΡΑΦΕΙΑ 1ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - 012170
Αντικειμενική Αξία: 50721,00
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΕΡΕΙΠΩΜΕΝΟ ΚΤΙΣΜΑ - 012150
Αντικειμενική Αξία: 123410,60
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ - 012140
Αντικειμενική Αξία: 554119,08
0 Φωτογραφίες
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 4ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - 012160
Αντικειμενική Αξία: 68586,00
0 Φωτογραφίες
ΓΡΑΦΕΙΑ 3ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - 012080
Αντικειμενική Αξία: 72072,00
0 Φωτογραφίες
ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΕ 2Ο ΚΑΙ 3Ο ΟΡΟΦΟ - 012270
Αντικειμενική Αξία: 150225,60
0 Φωτογραφίες
ΟΡΟΦΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (5ΟΣ, 6ΟΣ, 7ΟΣ) - 132
Αντικειμενική Αξία: 1350648,20
0 Φωτογραφίες
6ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ - 012100
Αντικειμενική Αξία: 1122144,9
0 Φωτογραφίες
ΓΡΑΦΕΙΑ 5ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - 012110
Αντικειμενική Αξία: 163948,45
0 Φωτογραφίες
ΓΡΑΦΕΙΑ 5ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - 012240
Αντικειμενική Αξία: 124416,00
6ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΚΑΤΑΣΤ. - 012090
Αντικειμενική Αξία: 1524940,73
0 Φωτογραφίες
8ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ - 314
Αντικειμενική Αξία: 5734648,30
0 Φωτογραφίες
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΣΕ 1Ο & 2Ο ΟΡΟΦΟ - 012180
Αντικειμενική Αξία: 311973,15
ΟΡΟΦΟΙ 3ΟΣ - 5ΟΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ 6ΟΥ - 012300
Αντικειμενική Αξία: 313.264€
ΟΙΚΟΠΕΔΟ - 012190
Αντικειμενική Αξία: 569.965€
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ - 012200
Αντικειμενική Αξία: 1273626,87
0 Φωτογραφίες
8ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ - 012310
Αντικειμενική Αξία: 1123343,00
0 Φωτογραφίες
4ΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ - 012210
Αντικειμενική Αξία: 575623,67
ΟΡΟΦΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (4ΟΣ, 5ΟΣ) - 012280
Αντικειμενική Αξία: 592119,18
ΟΡΟΦΟΙ 2ΟΣ-6ΟΣ - 012230
Αντικειμενική Αξία: 501568,2
ΤΜΗΜΑ 7ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - 181
Αντικειμενική Αξία: 306045,13
0 Φωτογραφίες
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - 180
Αντικειμενική Αξία: 4720,00
0 Φωτογραφίες
ΚΤΙΣΜΑ - 178
Αντικειμενική Αξία: 36737,08
0 Φωτογραφίες
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - 231
Αντικειμενική Αξία: 192760,88
0 Φωτογραφίες
7ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ-232
Αντικειμενική Αξία: 2174842,33
ΓΡΑΦΕΙΑ 4ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ-609
Αντικειμενική Αξία: 50649,01
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ-555
Αντικειμενική Αξία: 2564229,9500
0 Φωτογραφίες
7ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ - 011140
Αντικειμενική Αξία: 1690054,88
ΟΡΟΦΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (3ΟΣ, 5ΟΣ) - 03001
Αντικειμενική Αξία: 977780,68
0 Φωτογραφίες
7ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ - 160001
Αντικειμενική Αξία: 11198877,38
3 ΟΡΟΦΟΙ - 186
Αντικειμενική Αξία: 1216899,90
0 Φωτογραφίες
ΟΡΟΦΟΣ (1ΟΣ) ΓΡΑΦΕΙΩΝ - 187
Αντικειμενική Αξία: 225707,51
0 Φωτογραφίες
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - 188
Αντικειμενική Αξία: 16020,00
0 Φωτογραφίες
ΠΟΛΥΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ - 050084
Αντικειμενική Αξία: 9.307.010,75
0 Φωτογραφίες
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - 050087
Αντικειμενική Αξία: 44.571.453,69
ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕ ΠΑΤΑΡΙ - 050089
Αντικειμενική Αξία: 293519,12
ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (1ΟΣ) - 050090
Αντικειμενική Αξία: 368132,69
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΑ - 050091
Αντικειμενική Αξία: 23.295.816,26
0 Φωτογραφίες
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ-214
Αντικειμενική Αξία: 456144,00
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΔΙΟΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-215
Αντικειμενική Αξία: 1761139,10
0 Φωτογραφίες
ΠΟΛΥΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ-216
Αντικειμενική Αξία: 233152,19
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 5ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ-217
Αντικειμενική Αξία: 136080,00
0 Φωτογραφίες
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ-218
Αντικειμενική Αξία: 79038,40
0 Φωτογραφίες
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ-219
Αντικειμενική Αξία: 48336,75
0 Φωτογραφίες
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ-220
Αντικειμενική Αξία: 4247,40
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ-620
Αντικειμενική Αξία: 397295,56
0 Φωτογραφίες
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ-125
Αντικειμενική Αξία: 1069578,71
0 Φωτογραφίες
6ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ-195
Αντικειμενική Αξία: 2951756,10
3ΟΣ, 4ΟΣ, ΟΡΟΦΟΙ - 050080
Αντικειμενική Αξία: 1756234,17
5ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ & ΥΠΟΓΕΙΟ -050081
Αντικειμενική Αξία: 1990348,75
0 Φωτογραφίες
ΟΡΟΦΟΙ ΓΡΦΕΙΩΝ (2ΟΣ, 3ΟΣ, ΤΜΗΜΑ 5ΟΥ) - 050082
Αντικειμενική Αξία: 1567533,95
0 Φωτογραφίες
4ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ & υΠΟΓΕΙΟ - 050083
Αντικειμενική Αξία: 859112,72
0 Φωτογραφίες
ΓΡΑΦΕΙΑ - 165
Αντικειμενική Αξία: 157827,85
0 Φωτογραφίες
ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (1ΟΣ) - 166
Αντικειμενική Αξία: 497850,78
0 Φωτογραφίες
7ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ - 030002
Αντικειμενική Αξία: 1225952,08
ΟΙΚΟΠΕΔΑ - 030003
Αντικειμενική Αξία: 434321,28
0 Φωτογραφίες
ΠΑΛΑΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗ - 030004
Αντικειμενική Αξία: 91204,99
ΓΡΑΦΕΙΑ 6ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ-228
Αντικειμενική Αξία: 179842,48
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ-050006
Αντικειμενική Αξία: 5.378.915,01
0 Φωτογραφίες
7ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ & ΔΥΟ ΥΠΟΓΕΙΑ -050007
Αντικειμενική Αξία: 1956619,15
0 Φωτογραφίες
5ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ & 2 ΥΠΟΓΕΙΑ-050592
Αντικειμενική Αξία: 2437511,32
0 Φωτογραφίες
3ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ (ΠΑΛΑΙΟ) - 9
Αντικειμενική Αξία: 323722,66
7ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ - 570
Αντικειμενική Αξία: 8512780,87
ΟΙΚΟΠΕΔΟ-050078
Αντικειμενική Αξία: 1128894,87
0 Φωτογραφίες
ΠΟΛΥΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ-050079
Αντικειμενική Αξία: 29.768.166,67
0 Φωτογραφίες
3ΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ - 197
Αντικειμενική Αξία: 4352950,87
4ΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ - 199
Αντικειμενική Αξία: 820094,79
4ΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ - 436
Αντικειμενική Αξία: 3824864,77
4ΟΡΟΦΟ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ-030005
Αντικειμενική Αξία: 1747627,20
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ-030006
Αντικειμενική Αξία: 246681,00
0 Φωτογραφίες
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ-030007
Αντικειμενική Αξία: 168191,91
0 Φωτογραφίες
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΘΕΟΞΕΝΙΑ - 163
Αντικειμενική Αξία: 10311742,71
ΚΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ -030012
Αντικειμενική Αξία: 1605271,57
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΡΗΣ-030011
Αντικειμενική Αξία: 513188,93
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ATHENS INN-030010
Αντικειμενική Αξία: 379917,97
ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (6ΟΣ)-030009
Αντικειμενική Αξία: 302540,39
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ-030008
Αντικειμενική Αξία: 2205094,14
ΤΡΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ-050061
Αντικειμενική Αξία: 887399,43
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ-050062
Αντικειμενική Αξία: 3.735.931,10
ΟΙΚΟΠΕΔΟ-050064
Αντικειμενική Αξία: 925593,93
0 Φωτογραφίες
4ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ & ΥΠΟΓΕΙΟ - 050066
Αντικειμενική Αξία: 1380350,6
3ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΑΥΛΗ - 050067
Αντικειμενική Αξία: 804422,69
2ΟΡΟΦ0 ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΟ - 050068
Αντικειμενική Αξία: 673189,63
4ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ-050069
Αντικειμενική Αξία: 32.000.660€
ΠΟΛΥΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ-050075
Αντικειμενική Αξία: 29.534.104,40
ΟΙΚΟΠΕΔΟ-050486
Αντικειμενική Αξία: 165583,9
0 Φωτογραφίες
ΓΡΑΦΕΙΑ 030013
Αντικειμενική Αξία: 104395,50
0 Φωτογραφίες
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-030017
Αντικειμενική Αξία: 37962,00
0 Φωτογραφίες
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ-030016
Αντικειμενική Αξία: 196286,90
0 Φωτογραφίες
1ΟΣ & 2ΟΣ ΟΡΟΦΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ-030015
Αντικειμενική Αξία: 1308524,54
0 Φωτογραφίες
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 030014
Αντικειμενική Αξία: 23916,06
0 Φωτογραφίες
ΓΡΑΦΕΙΑ 2ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ-240
Αντικειμενική Αξία: 67910,72
0 Φωτογραφίες
ΓΡΑΦΕΙΟ 1ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ-241
Αντικειμενική Αξία: 97200,00
0 Φωτογραφίες
ΓΡΑΦΕΙΟ 1ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ-242
Αντικειμενική Αξία: 66233,70
0 Φωτογραφίες
ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (1ΟΣ)-243
Αντικειμενική Αξία: 242756,00
0 Φωτογραφίες
7ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ-591
Αντικειμενική Αξία: 3462973,77
ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (5ΟΣ) - 012330
Αντικειμενική Αξία: 262000,41
0 Φωτογραφίες
2ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ - 012340
Αντικειμενική Αξία: 383925,53
0 Φωτογραφίες
ΟΡΟΦΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 4ος - 8ος - 012040
Αντικειμενική Αξία: 1591582,50
0 Φωτογραφίες
5ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ - 012050
Αντικειμενική Αξία: 858712,95
0 Φωτογραφίες
3ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ - 184
Αντικειμενική Αξία: 901830,48
5ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ - 191
Αντικειμενική Αξία: 584897,21
ΟΡΟΦΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (4ΟΣ, 5ΟΣ, 6ΟΣ) - 162
Αντικειμενική Αξία: 632820,60
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ - 012010
Αντικειμενική Αξία: 493.722€
0 Φωτογραφίες
ΠΟΛΥΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ (ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ) - 012020
Αντικειμενική Αξία: 5439975,99
0 Φωτογραφίες
ΠΟΛΥΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ - 012030
Αντικειμενική Αξία: 735587,36
0 Φωτογραφίες
3ΟΡΟΦΟ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΑΚΙΝΗΤΟ - 012070
Αντικειμενική Αξία: 2018140,71
8ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ - 012060
Αντικειμενική Αξία: 2396214,19
ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (6ΟΣ) - 012320
Αντικειμενική Αξία: 188956,80
0 Φωτογραφίες
3ΟΡΟΦΟ ΚΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ - 011130
Αντικειμενική Αξία: 4091007,06
ΟΡΟΦΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (4-6ΟΣ ΚΑΙ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ 1ΟΥ) - 011041
Αντικειμενική Αξία: 1051272,90
0 Φωτογραφίες
ΟΡΟΦΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (2ΟΣ-3ΟΣ) - 142
Αντικειμενική Αξία: 467213,26
0 Φωτογραφίες
8ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ (ΠΡ. ΕΦΕΤΕΙΟ) - 013010
Αντικειμενική Αξία: 11448157,43
ΟΙΚΟΠΕΔΟ - 144
Αντικειμενική Αξία: 3338831,92
0 Φωτογραφίες
ΓΡΑΦΕΙΑ 1ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - 013040
Αντικειμενική Αξία: 73973,25
0 Φωτογραφίες
ΠΟΛΥΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - 013070
Αντικειμενική Αξία: 1937358,30
0 Φωτογραφίες
ΓΡΑΦΕΙΑ 3ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - 013050
Αντικειμενική Αξία: 264323,18
0 Φωτογραφίες
ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (3ΟΣ) - 013030
Αντικειμενική Αξία: 104520,78
0 Φωτογραφίες
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕ ΟΙΚΙΑ - 013100
Αντικειμενική Αξία: 63351,40
0 Φωτογραφίες
ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (5ΟΣ) - 161
Αντικειμενική Αξία: 884159,66
0 Φωτογραφίες
ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (2ΟΣ) - 013130
Αντικειμενική Αξία: 403136,80
0 Φωτογραφίες
ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (8ΟΣ) - 011110
Αντικειμενική Αξία: 1546202,52
0 Φωτογραφίες
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΑ - 011120
Αντικειμενική Αξία: 47960803,90
3ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ - 011010
Αντικειμενική Αξία: 7836214,72
ΟΙΚΟΠΕΔΟ - 011030
Αντικειμενική Αξία: 589816,53
0 Φωτογραφίες
ΟΡΟΦΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - 011060
Αντικειμενική Αξία: 811832,00
ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (5ΟΣ) - 011090
Αντικειμενική Αξία: 233134,20
ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (4ΟΣ) - 011080
Αντικειμενική Αξία: 256603,54
ΟΡΟΦΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (2ΟΣ-3ΟΣ) - 011040
Αντικειμενική Αξία: 659645,71
0 Φωτογραφίες
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ & ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (1ΟΣ) - 011020
Αντικειμενική Αξία: 7350667,29
0 Φωτογραφίες
ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (7ΟΣ) - 011100
Αντικειμενική Αξία: 262000,41
ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (2ος) - 011070
Αντικειμενική Αξία: 539765,61
ΟΡΟΦΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (4ος-5ος) - 011050
Αντικειμενική Αξία: 594298,88
4ος ΟΡΟΦΟΣ ΣΕ ΚΤΗΡΙΟ
Αντικειμενική Αξία: 78343,20
0 Φωτογραφίες
ΟΡΟΦΟΙ (4ος και 6ος) ΣΕ ΚΤΗΡΙΟ
Αντικειμενική Αξία: 649413,14
0 Φωτογραφίες
4ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ - 200
Αντικειμενική Αξία: 15320803,14
8ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ - 201
Αντικειμενική Αξία: 5102424,03
7ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ - 202
Αντικειμενική Αξία: 15493204,61
8ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ - 203
Αντικειμενική Αξία: 8323313,33
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - 192
Αντικειμενική Αξία: 123042,62
0 Φωτογραφίες
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - 193
Αντικειμενική Αξία: 228760,20
0 Φωτογραφίες
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΑΕΔ - 12001
Αντικειμενική Αξία: 6.662.340,55
ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ &ΝΗΣΩΝ
Αντικειμενική Αξία: 4.396.113,91
ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Αντικειμενική Αξία: 2.465.811,30
ΕΠΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ
Αντικειμενική Αξία: 6.556.253,73
0 Φωτογραφίες
ΕΠΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΜΟΣΧΑΤΟ
Αντικειμενική Αξία: 5.558.926,41
0 Φωτογραφίες
ΕΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Αντικειμενική Αξία: 4.136.598,87
ΕΠΑ.Σ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Αντικειμενική Αξία: 3.341.317,45
0 Φωτογραφίες
ΕΠΑ.Σ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Αντικειμενική Αξία: 5.163.878,40
0 Φωτογραφίες
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ - 16001
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΤΙΡΙΟ - 16002
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ - ΚΤΙΡΙΟ - 16003
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΤΙΡΙΟ - 16005
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ - ΚΤΙΡΙΟ - 16006
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ - ΚΤΙΡΙΟ - 16004
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΤΙΣΜΑ - 16007
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΤΙΡΙΟ - 16008
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ - 16009
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΤΙΡΙΟ - 16010
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΤΙΡΙΟ - 16011
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ - 16012
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΤΙΣΜΑ - 16014
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - 16015
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - 16016
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - 16017
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - 16018
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - 16019
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - 16022
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - 16023
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - 16024
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - 16025
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - 16026
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - 16027
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - 16028
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - 16033
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - 16029
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - 16030
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - 16031
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - 16032
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - 16034
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΤΙΡΙΟ - 16036
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - 16035
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΤΙΡΙΟ - 16037
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ - 16039
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ - 16040
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ - 16041
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ - ΚΤΙΡΙΟ - 16044
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ - 16045
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - 16047
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - 16048
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - 16049
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - 16050
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - 16051
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ - 16052
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ - 16053
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΠΑ2 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Αντικειμενική Αξία: 1.298.297,38
ΚΠΑ2 ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Αντικειμενική Αξία: 876.396,27
ΚΠΑ2 ΠΑΤΗΣΙΩΝ
Αντικειμενική Αξία: 257.759,15
ΕΠΑ.Σ ΠΕΙΡΑΙΑ
Αντικειμενική Αξία: 4.558.575,85
0 Φωτογραφίες
Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου - 100060
Αντικειμενική Αξία: 3.158.695€
ΕΠΑ.Σ ΡΕΝΤΗ
Αντικειμενική Αξία: 10.170.961,87
0 Φωτογραφίες
Εργατικό Κέντρο Αγίου Νικολάου - 100061
Αντικειμενική Αξία: 259.913€
0 Φωτογραφίες
Οικόπεδο - Ιεράπετρα - 100062
Αντικειμενική Αξία: 613.699€
0 Φωτογραφίες
Εργατικό Κέντρο Ρεθύμνου - 100063
Αντικειμενική Αξία: 796.150€
0 Φωτογραφίες
ΕΠΑ.Σ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Αντικειμενική Αξία: 7.086.471,18
0 Φωτογραφίες
Εργατικό Κέντρο Χανίων - 100064
Αντικειμενική Αξία: 1.558.312€
0 Φωτογραφίες
ΕΠΑ.Σ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Αντικειμενική Αξία: 7.086.471,18
0 Φωτογραφίες
Οικόπεδο - Χανιά - Οικισμός ΟΕΚ Χανιά ΙΙΙ - 100065
Αντικειμενική Αξία: 98.126€
0 Φωτογραφίες
Οικόπεδο - Χανιά - Δ. Ελ. Βενιζέλου - 100066
Αντικειμενική Αξία: 57.990€
0 Φωτογραφίες
ΕΠΑ.Σ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Αντικειμενική Αξία: 3.728.430,44
0 Φωτογραφίες
ΕΠΑ.Σ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αντικειμενική Αξία: 5.586.492.24
0 Φωτογραφίες
ΕΠΑ.Σ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Αντικειμενική Αξία: 2.194.743
0 Φωτογραφίες
ΕΠΑ.Σ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ
Αντικειμενική Αξία: 5.865.577,75
0 Φωτογραφίες
ΕΠΑ.Σ ΑΝΤΙΚΥΡΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Αντικειμενική Αξία: 3.351.848,68
0 Φωτογραφίες
ΕΠΑ.Σ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Αντικειμενική Αξία: 3.978.899,97
0 Φωτογραφίες
ΕΠΑ.Σ ΧΙΟΥ
Αντικειμενική Αξία: 3.097.955,66
0 Φωτογραφίες
ΕΠΑ.Σ ΡΟΔΟΥ
Αντικειμενική Αξία: 2.304.334,92
0 Φωτογραφίες
ΕΠΑ.Σ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Αντικειμενική Αξία: 3.974.350,52
0 Φωτογραφίες
Αναπτύχθηκε και υποστηρίζεται από FW Real Estate Pro: Joomla πραγματικού στοιχείου ακινήτων