ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ CITY - 18

Αντικειμενική Αξία: 5801594,96
Προβολή στοιχείων
Αίτηση για πληροφορίες
Χάρτης
IDN:
9758
Αντικειμενική Αξία:
5801594,96
Διεύθυνση:
ΚΟΜΝΗΝΩΝ 11, 54664, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Είδος Ακινήτου:
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Φορέας Διαχείρισης:
OAEE
Χρήση Ακινήτου:
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Ημ/νια Εισαγωγής:
28/02/2013
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Κωδικός Ακινήτου:
18
ιδιαιτερότητες:
Αυτοτελές Ακίνητο, Εκμίσθωση
Εμβαδόν Οικοπέδου:
643 m2
Συνολικό Εμβαδόν κτιρίου:
3797 m2
Περιοχή - Θέση:
ΚΕΝΤΡΟ
Απόκτηση:
ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ
Υπουργείο:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έτος κατασκευής:
1968
Εμβαδόν Μισθωμένου/εκμισθωμένου (Ανωδομή):
3797.00
Μηνιαίο Εισπρατόμμενο Ενοίκιο:
25.000€
Ποσοστό Συνιδιοκτησίας %:
100
Εμβαδόν Υπογείων Ιδιόκτητου Ακινήτου:
578
Περιγραφή Ακινήτου:

Αρχική λειτουργία 1970. Κατηγορία Β, δωμάτια 104, κλίνες 178, μέση πληρότητα 59%
Με απόφαση 9566/1.12.2000 προήχθει στην Α κατηγορία (133 Δωμάτια, 178 κλίνες. Μίσθωση στην ΑΕ Μακεδονικών Ξενοδοχείων (Τορνιβούκας)

Ερώτημα για αυτό το ακίνητο (%s)
Το όνομά σας:
Το email σας:
Το τηλέφωνό σας::
Μήνυμα
Αναπτύχθηκε και υποστηρίζεται από FW Real Estate Pro: Joomla πραγματικού στοιχείου ακινήτων

Πρόσθετες πληροφορίες