ΠΟΛΥΟΡΟΦΟ ΓΚΑΡΑΖ - 040002

Αντικειμενική Αξία: 6159961,33
Προβολή στοιχείων
Φωτογραφίες
Αίτηση για πληροφορίες
Χάρτης
IDN:
9639
Αντικειμενική Αξία:
6159961,33
Διεύθυνση:
ΟΜΗΡΟΥ 12, 10672, ΑΘΗΝΑ, ΑΤΤΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ
Είδος Ακινήτου:
ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Φορέας Διαχείρισης:
ΕΤΑΑ
Χρήση Ακινήτου:
ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Ημ/νια Εισαγωγής:
18/04/2013
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Κωδικός Ακινήτου:
040002
Εμβαδόν Οικοπέδου:
723 m2
Συνολικό Εμβαδόν κτιρίου:
6752 m2
Περιοχή - Θέση:
ΚΟΛΩΝΑΚΙ
Απόκτηση:
ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ
Υπουργείο:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Προηγούμενος Φορέας Διαχείρισης:
ΤΣΜΕΔΕ
Έτος κατασκευής:
1965
Μηνιαίο Εισπρατόμμενο Ενοίκιο:
25.249€
Εμβαδόν Υπογείων Ιδιόκτητου Ακινήτου:
1333
Περιγραφή Ακινήτου:

Το ακίνητο,  ήτοι ένα οικόπεδο μαζί με το μέσα σε αυτό ευρισκόμενο πολυώροφο κτήριο σταθμού αυτοκινήτων,  βρίσκεται μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως του Δήμου Αθηναίων και έχει πρόσοψη επί της οδού Ομήρου 12 (πρώην δέκα τέσσερα (14)). Το οικόπεδο αυτό έχει έκταση 722,70 τ.μ.  Εντός του παραπάνω οικοπέδου έχει ανεγερθεί δυνάμει της υπ΄ αριθμόν 12455/22-9-1961 αδείας οικοδομής του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων, πολυώροφος σταθμός αυτοκινήτων. Η οικοδόμηση του κτηρίου ολοκληρώθηκε το 1965.

Βάσει της  υπ’ αριθμ. 969/09.08.09 οικοδομικής Άδειας της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Αθηναίων, το Ταμείο προέβει στην  εκτέλεση του έργου «Ανακατασκευή της πρόσοψης στεγασμένου σταθμού αυτοκινήτων».  Η ανακατασκευή της πρόσοψης ολοκληρώθηκε την 23η.02.2012.

Η οικοδομή αποτελείται από δύο υπόγεια, ισόγειο και δέκα πάνω από το ισόγειο ορόφους , των οποίων οι επιφάνειες έχουν ως εξής:

 • Ο Β΄ υπόγειος όροφος έχει επιφάνεια 722,70 μ2
 • Ο Α΄ υπόγειος όροφος έχει επιφάνεια 610,66 μ2
 • Ο ισόγειος όροφος έχει επιφάνεια 699,76 μ2
 • Ο πρώτος (1ος) πάνω από ισόγειο όροφος έχει επιφάνεια 615,06 μ2
 • Ο δεύτερος (2ος) πάνω από το ισόγειο όροφος έχει επιφάνεια 615,06 μ2
 • Ο τρίτος (3ος ) πάνω από το ισόγειο όροφος έχει επιφάνεια 615,06 μ2
 • Ο τέταρτος (4ος) πάνω από το ισόγειο όροφος έχει επιφάνεια 615,06 μ2
 • Ο πέμπτος (5ος) πάνω από το ισόγειο όροφος έχει επιφάνεια 615,06 μ2
 • Ο έκτος (6ος) πάνω από το ισόγειο όροφος έχει επιφάνεια 615,06 μ2
 • Ο έβδομος (7ος) πάνω από το ισόγειο όροφος έχει επιφάνεια 615,06 μ2
 • Ο όγδοος (8ος) πάνω από το ισόγειο όροφος έχει επιφάνεια 615,06 μ2
 • Ο ένατος (9ος) πάνω από το ισόγειο όροφος έχει επιφάνεια 565,74 μ2 και
 • Ο δέκατος (10ος) πάνω από το ισόγειο όροφος έχει επιφάνεια 565,74 μ2

 

Το ΤΣΜΕΔΕ προκειμένου να εκδοθεί η 1207/99 οικ. Άδεια της Πολεοδομίας Δήμου Αθηναίων, που αφορά κατασκευή κτηρίου Κεντρικών Γραφείων του ΤΣΜΕΔΕ με οκτώ ορόφους και υπόγειο στο ακίνητο ιδιοκτησίας του επί της οδού Π.Π. Γερμανού 3 – 5, δέσμευσε με την 459/22.03.1999 πράξη εξασφάλισης χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 του Π.Δ. 230/1/15-6-93 και σύμφωνα με τον Ν. 1221/81, της συμβολαιογράφου Αθηνών Ασημίνας Ευαγγέλου Κατσάτου, που μεταγράφηκε νόμιμα στις 24.03.99 στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών στον τόμο 4212 με αύξοντα αριθμό 124, πενήντα πέντε (55) θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων στο κτήριο ιδιοκτησίας του, επί της οδού Ομήρου 12 οι οποίες βρίσκονται στον 8ο, 9ο και 10ο   όροφο του πολυωρόφου σταθμού αυτοκινήτων, ήτοι δεκαεννιά (19) θέσεις στον 8ο όροφο, δεκαοκτώ (18 ) θέσεις στον 9ο όροφο και δεκαοκτώ (18) θέσεις στον 10ο όροφο, επιφάνειας 10,69 μ2 η κάθε μία και οι οποίες θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό.

 

Ο ΜΙΣΘΩΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΠΛΗΝ ΤΟΥ 9ου & 10ου ΟΡΟΦΟΥ ΠΟΥ ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ. Συγκεκριμένα το εμβαδόν του κτηρίου που εκμισθώνεται είναι 6.953,60 τ.μ. & το εμβαδόν του κτηρίου που χρησιμοποιείται από το Ταμείο είναι 1.131,48 τ.μ. Το συνολικό  εμβαδόν του κτηρίου είναι 8.085,08 τ.μ. Η αντικειμενική αξία συνολικά του κτηρίου είναι 6.498.453,14€

 ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ: Το υπό αριθμόν 10.305/24-8-1959 συμβόλαιο αγοραπωλησίας ακινήτου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Δημητρίου Κωνσταντίνου Παπαρρίζου, που μεταγράφηκε νόμιμα στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου του Δήμου Αθηναίων σε Τόμο 1863 και υπ΄ αύξοντα αριθμό 125 στις 26-8-1959.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ : Υποβλήθηκε δήλωση στο Εθνικό Κτηματολόγιο με κωδικό αριθμό ιδιοκτησίας 050090001010701901 στις 28/01/2009.

Ερώτημα για αυτό το ακίνητο (%s)
Το όνομά σας:
Το email σας:
Το τηλέφωνό σας::
Μήνυμα
Αναπτύχθηκε και υποστηρίζεται από FW Real Estate Pro: Joomla πραγματικού στοιχείου ακινήτων

Πρόσθετες πληροφορίες