ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΣΑΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Αντικειμενική Αξία:
Προβολή στοιχείων
Αίτηση για πληροφορίες
Χάρτης
IDN:
11598
Διεύθυνση:
ΠΛ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 6-8, 22100, ΤΡΙΠΟΛΗ, ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Είδος Ακινήτου:
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Γ΄ ΟΡΟΦΟΥ
Φορέας Διαχείρισης:
ΕΤΑΑ
Χρήση Ακινήτου:
ΓΡΑΦΕΙΑ
Ημ/νια Εισαγωγής:
17/09/2014
Τύπος Ακινήτου:
Ενοικιαζόμενο
Εμβαδόν Μισθωμένου/εκμισθωμένου (Ανωδομή):
42.00
Μηνιαίο καταβαλλόμενο Ενοίκιο:
282€
Ερώτημα για αυτό το ακίνητο (%s)
Το όνομά σας:
Το email σας:
Το τηλέφωνό σας::
Μήνυμα
Αναπτύχθηκε και υποστηρίζεται από FW Real Estate Pro: Joomla πραγματικού στοιχείου ακινήτων

Πρόσθετες πληροφορίες