ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΣΑΥ ΠΑΤΡΑΣ

Αντικειμενική Αξία:
Προβολή στοιχείων
Αίτηση για πληροφορίες
Χάρτης
IDN:
11597
Διεύθυνση:
ΠΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α΄ 20, 26221, ΠΑΤΡΑ, ΑΧΑΙΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Είδος Ακινήτου:
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Β΄ ΟΡΟΦΟΥ
Φορέας Διαχείρισης:
ΕΤΑΑ
Χρήση Ακινήτου:
ΓΡΑΦΕΙΑ
Ημ/νια Εισαγωγής:
17/09/2014
Τύπος Ακινήτου:
Ενοικιαζόμενο
Εμβαδόν Μισθωμένου/εκμισθωμένου (Ανωδομή):
109.00
Μηνιαίο καταβαλλόμενο Ενοίκιο:
707€
Ερώτημα για αυτό το ακίνητο (%s)
Το όνομά σας:
Το email σας:
Το τηλέφωνό σας::
Μήνυμα
Αναπτύχθηκε και υποστηρίζεται από FW Real Estate Pro: Joomla πραγματικού στοιχείου ακινήτων