ΥΠΟΓΕΙΟ-10001

Αντικειμενική Αξία:
Προβολή στοιχείων
Αίτηση για πληροφορίες
Χάρτης
IDN:
10689
Διεύθυνση:
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 15Α, 10557, ΑΘΗΝΑ, ΑΤΤΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ
Είδος Ακινήτου:
ΓΡΑΦΕΙΑ
Φορέας Διαχείρισης:
ΜΤΠΥ
Χρήση Ακινήτου:
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
Ημ/νια Εισαγωγής:
03/04/2013
Τύπος Ακινήτου:
Ενοικιαζόμενο
Κωδικός Ακινήτου:
10001
Εμβαδόν Οικοπέδου:
635 m2
Εμβαδόν Μισθωμένου/εκμισθωμένου (Ανωδομή):
635.00
Μηνιαίο καταβαλλόμενο Ενοίκιο:
3.162€
Ερώτημα για αυτό το ακίνητο (%s)
Το όνομά σας:
Το email σας:
Το τηλέφωνό σας::
Μήνυμα
Αναπτύχθηκε και υποστηρίζεται από FW Real Estate Pro: Joomla πραγματικού στοιχείου ακινήτων