ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ

ΦΟΡΕΑΣ

ΠΛΗΘΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΜΒΑΔΟ (Τ.Μ)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ

IKA

100

849.001

391.038.874,10

OAEE

76

35.526

39.690.679,56

ΕΤΑΑ

65

121.163

138.895.470,60

ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

9

43.675

3.715.402,49

ΕΤΕΑ

42

155.894

55.170.376,53

ΜΤΠΥ

1

3.709

6.852.699,74

ΝΑΤ

18

428.892

120.467.341,00

ΟΠΑΔ

5

2.924

3.937.074,19

ΤΑΠΕΤ

1

16.717

73.367,57

ΤΑΠΙΤ

6

20.239

13.486.760,41

ΤΑΥΤΕΚΩ

5

3.218

10.514.890,69

ΤΕΑΠΑΣΑ

14

6.108

40.178.712,91

ΣΥΝΟΛΑ

342

1.687.066

824.021.649,8

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 22/7/2013

primi sui motori con e-max

Πρόσθετες πληροφορίες